کمان کهکشان بر فراز بیابان نامیب در جنوب آفریقا

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
غروب کهکشان راه شیری در آسمان تاریک شامگاهی چشم‌انداز زیبایی دارد.
در این تصویر پُرمایه، کهکشان که از لبه دیده می‌شود و تقریبا همراستا با افق، از صورت فلکی قنطورس در سمت چپ تا صورت فلکی قیفاووس در سمت راست کشیده شده را بر فراز بیابان خاک‌آلود نامیب می‌بینیم.
این سراسرنما (پانوراما) از پیوند دیجیتالی عکس‌هایی درست شده که در اویل ماه اوت گرفته شده بودند، و در آن توده‌های ستارگان و رگه‌های تیره‌ی غبار، به همراه سحابی‌های خوش آب و رنگی که با چشم نامسلح به سختی می‌توان رنگشان را دید در آن خودنمایی می‌کنند.
بهرام (مریخ)، کیوان، و ستاره‌ی کژدم‌دل (قلب عقرب) که در آسمان‌هایی با آلودگی نوری بیشتر هم دیده می‌شوند، با هم یک سه‌گوش آسمانی ساخته‌اند که نوک پایینی‌اش درست روی لبه‌ی درختان در افق، زیر کوژی مرکزی کهکشان افتاده.
گفتن ندارد که راه شیری تنها کهکشانِ درون این چشم‌انداز نیست. دو عضو مهم دیگرِ گروه محلی هم در آن دیده می‌شوند: کهکشان زن برزنجیر (آندرومدا) و کهکشان سه سو که هر دو نزدیک لبه‌ی سمت راست چارچوب جای دارند.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Milky Way galaxy - edge-on - Namibian desert - Centaurus - Cepheus - nebula - Mars - Saturn - Antares - triangle - central bulge - Andromeda Galaxy - Triangulum Galaxy

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه