مسیر خورشیدگرفتگی اوت ۲۰۱۷

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
دلتان می‌خواهد یک خورشیدگرفتگی کلی را ببینید؟ اگر پاسختان آری است، دوستان یا بستگانی دارید که نزدیک مسیر خورشیدگرفتگی تابستان آینده زندگی کند؟ اگر باز هم پاسختان آری است پس باید از همین امروز قرار یک دیدار با او را برای یک سال دیگر بگذارید.
سال آینده در همین روز، مسیر خورشیدگرفتگی کلی درست از مرکز سرزمین اصلی کشور آمریکا خواهد گذشت. همه‌ی ساکنان آمریکای شمالی و بخشی از آمریکای جنوبی دستکم یک خورشیدگرفتگیِ پاره‌ای را خواهند دید.
در اینجا نقشه‌ای از مسیر گرفتگی کلی را می‌بینید که به دست کارشناس خورشیدگرفتگی، فرد اسپناک از مرکز پروازهای فضایی گودارد ناسا تهیه شده.
همه‌ی کسانی که خورشیدگرفتگی کاملی را دیده‌اند تا پایان عمر داستان‌هایی از آن می‌گویند.
آخرین بار که مسیر خورشیدگرفتگی کلی از بخشی از سرزمین اصلی آمریکا گذشت سال ۱۹۷۹ بود، و دو مورد بعدی هم در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۴۵ رخ خواهد داد.

---------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Sun - total solar eclipse - contiguous USA - North America - South America - partial solar eclipse - totality - Fred Espenak - NASA - GSFC

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه