نقطه پایان بر فرضیه "نوترینوهای استریل"؟

* گویا سرانجام یک ذره‌ی شبحگون فرضی به پایان کارش رسیده.

فیزیکدانان چندین دهه است که در پی شکار "نوترینوهای سترون" یا "استریل" هستند، طعم یا گونه‌ی چهارم نوترینوها در کنار سه گونه‌ی شناخته شده‌ی دیگر که در هر ثانیه، چندین تریلیون‌ از آنها بدون گذاشتن هیچ اثری از بدن ما می‌گذرند. اکنون فیزیکدانان دیگر کاملا مطمئن شده‌اند که این گونه‌ی چهارم وجود ندارد.
رصدخانه‌ی نوترینوی آیس‌کیوب در جنوبگان
رصدخانه‌ی نوترینوی آیس کیوب (IceCube Neutrino Observatory) در قطب جنوب آخرین آزمایشگاهی بود که به این شکار پیوست. آشکارسازهای این رصدخانه در ژرفای زیر سطح جنوبگان جای گرفته‌‎اند. در بررسی تازه‌ای که روی تقریبا ۱۰۰ هزار رویداد نوترینویی برخورد شده به این آشکارسازها انجام گرفته، هیچ نشانه‌ای از گونه‌ی سترون دیده نشده، و این تقریبا با قطعیت ۹۹ درصد نشان می‌دهد که این گونه‌ از نوترینو وجود ندارد.

فرانسیس هالزن از دانشگاه ویسکانسین-مدیسن، و رهبر این آزمایش می‌گوید: «مانند الویس، مردم ردپای نوترینوی سترون را در همه جا می‌دیدند. مجموعه‌ای از نشانه‌ها برای آن پیدا می‌کردند، و نظریه‌هایی بود که با اطمینان از وجود آن می‌گفت.»

نظریه‌پردازان نوترینوهای سترون را هم به عنوان یک توضیح ممکن برای ماده‌ی تاریک (یک گونه‌ ماده‌ی اسرارآمیز که به باور دانشمندان، بخش بزرگی از جرم کیهان را ساخته) و هم به عنوان دلیلی برای آغاز شدن کیهان با یک عدم تعادل میان ماده و پادماده (که باعث شد جهان هستی در همان آغاز نابود نشود) در نظر گرفته بودند. نوترینوهای سترون همچنین مدل استاندارد فیزیک ذرات را گسترش داده و راهی تازه برای شناخت ما از ذرات و نیروهای میان آنها ارایه می‌کردند.

پنداشت نوترینوهای سترون در سال ۲۰۰۷، هنگامی که آزمایشی به نام MiniBooNE نتوانست هیچ نشانه‌ای از آنها ببیند هم با شکست روبرو شده بود، ولی سال ۲۰۱۰ با یافته شدن نشانه‌هایی از گونه‌ای پادماده برای این ذره، پنداشت آن دوباره زنده شد. داده‌های تلسکوپ فضایی پلانک در سال ۲۰۱۳ هم نوترینوهای سترون را رد کردند. اکنون به نظر می‌رسد آشکارسازهای آیس کیوب تیر خلاص را به این پنداشت زده است.


-------------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
sterile neutrino - flavour - neutrino - The IceCube Neutrino Observatory - South Pole - Antarctic - Elvis - Francis Halzen - University of Wisconsin-Madison - dark matter - antimatter - standard model - particle physics - MiniBooNE - Planck space telescope - Physical Review Letters

منبع: newscientist

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه