خرگوش عید پاک و غول یک دست

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
دومین سیاره‌ی کوتوله‌ی پرنور در کمربند کویپر به طور رسمی به نام "ماکی‌ماکی" شناخته می‌شود ولی در آغاز، یابندگانش آن را "خرگوش عید پاک" (Easterbunny) نامیده بودند.
این تصویر نجومی در شب‌های ۲۹ و ۳۰ ژوئن از کهکشان مارپیچی درخشان NGC ۴۷۲۵ گرفته شده، و کوتوله‌ی یخ‌زده‌ی ماکی‌ماکی در دو جای آن دیده می‌شود (دو نقطه‌ای که با خط سرخ کوتاه نشان داده شده‌اند).
دلیل دو بار افتادن آن در تصویر اینست که تصویر از پیوند نماهایی که یک تلسکوپ کوچک در دو شب پیاپی گرفته بود درست شده. کهکشان NGC ۴۷۲۵ در این دو شب در میدان دید تلسکوپ ثابت بود، ولی ماکی‌ماکی چون به نسبت از آن به زمین نزدیک‌تر است، جابجایی‌اش در میدان دید تلسکوپ در دو شب پیاپی چشمگیر بوده است.
در آن هنگام جایگاه ماکی‌ماکی در آسمان به طور شانسی تقریبا هم‌تراز با جایگاه کهکشان NGC ۴۷۲۵ در صورت فلکی گیسو شده بود. این کهکشان به دلیل داشتن تنها یک بازو آوازه دارد.
فاصله‌ی ماکی‌ماکی از زمین ۵۲.۵ یکای نجومی (AU)، هم‌ارز ۷.۳ ساعت نوری است، ولی کهکشان NGC ۴۷۲۵ که قطرش به بیش از ۱۰۰ هزار سال نوری می‌رسد، ۴۱ میلیون سال نوری از آن دورتر است. اخترشناسان به تازگی دریافته‌اند که ماکی‌ماکی با همه‌ی خُردی، یک ماه هم دارد. [بخوانید: * دورترین سیاره کوتوله منظومه خورشیدی یک همدم نیز دارد]

---------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Easterbunny - Makemake - dwarf planet - Kuiper belt - spiral galaxy - NGC 4725 - constellation Coma Bernices - astronomical unit - moon

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه