مرز پرآشوب دو ابر

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
این عکس‌ها لبه‌ی یک ابر مولکولی بزرگ را نشان می‌دهند که پشت سحابی شکارچی، به فاصله‌ی ۱۴۰۰ سال نوری از زمین جای دارد. چارچوب سمت چپ یک نمای میدان-گسترده از این منطقه را نشان می‌دهد که به کمک دستگاه HAWK-I روی تلسکوپ بسیار بزرگ (وی‌ال‌تی) گرفته شده. بخش کوچکی از آن با یک چهارگوش سفید نشان داده شده و چارچوب سمت راست که از آرایه‌ی بزرگ میلیمتری/زیرمیلیمتری آتاکاما (آلما، ALMA) به دست آمده، منطقه‌ی درون همین چهارگوش را با جزییات آتشین خیره‌کننده‌ای نشان می‌دهد.

ابرهای مولکولی افزون بر آن که چشم‌اندارهایی زیبا می‌آفرینند، بسیار مورد علاقه‌ی اخترشناسان نیز هستند. این ابرها پرورشگاه‌های ستارگانند که در لبه‌ی آنها، اتم‌ها با یکدیگر واکنش انجام داده و از راه فرآیندهای کلیدی اخترشیمیایی، مولکول می‌سازند. دانشمندان به کمک نماهای آلما توانستند این گذرش از گاز اتمی به گاز مولکولی را در مرز ابر مولکولی شکارچی آشکار کنند. از آنجایی که شکارچی نزدیک‌ترین منطقه‌ی ستاره‌زایی نزدیک به زمین است، هدفی آرمانی برای بیشتر آموختن درباره‌ی این فرآیندهای اخترشیمیایی است، و همچنین امکان بررسی دقیق روی برهمکنش‌های ستارگان نوزاد با محیط پیرامونشان را فراهم می‌کند.

هر دوی این عکس‌ها نشان می‌دهند که این گذرش اخترشیمیایی فریبنده از گاز اتمی به مولکولی در یک محیط به شدت پویا (دینامیک) انجام می‌شود. نمای آلما از این سحابی به ویژه همانند ابرهای تیره‌ی یک توفان سهمگین است که می‌خواهد در جو زمین آغاز شود.

---------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
molecular cloud - Orion Nebula - Earth - HAWK-I - Very Large Telescope. - Atacama Large Millimeter/submillimeter Array - ALMA - atom - molecule - astrochemical - atomic gas - Orion molecular cloud - star - transition - molecular gas

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه