چه شد که ماده بر پادماده برتری یافت؟

فرآیند نابودسازی یا annihilation میان ماده و پادماده
منبع عکس
* یافته‌های تازه‌ای که بیشتر بودن ماده نسبت به پادماده (ضدماده) و دلیل وجود ما را روشن می‌کنند به زودی از سوی گروه پژوهشگران تی۲کی (T2K) ارایه خواهد شد.

پرفسور چانگ کی جونگ، فیزیکدان دانشگاه استونی بروک و یکی از اعضای ارشد گروه تی۲کی با ارایه‌ی یافته‌های گروهشان، دلیل اهمیت این یافته‌ها برای نظریه‌های فیزیک ذرات و کیهان‌شناسی مهبانگ را توضیح خواهد داد.

به گفته‌ی پرفسور جونگ، یافته‌های تازه‌ی تی۲کی اشاره می‌کنند که نوترینوها و پادنوترینوها احتمالا به طور متفاوتی نوسان می‌کنند که به خدشه‌دار شدن تقارن بنیادین "بار-همزادی" (Charge-Parity) در فیزیک می‌انجامد.

وی می‌گوید: «فیزیکدانان بر این باورند که همین نوسانِ متفاوت عمیقا با این پرسش که چرا جهان کنونی در تسلط ماده است و چرا ما وجود داریم در ارتباط است.»«کیهان احتمالا در آغاز مهبانگ متقارن بوده، یعنی مقدار یکسانی از ماده و پادماده در آن وجود داشته. نقض تقارن بار-همزادی احتمالا باعث شد نرخ واپاشی ذرات خنثای بسیار سنگین به نوترینوها اندکی بیشتر از نرخ واپاشی آنها به پادنوترینوها شود و همین به عدم تعادل آغازین در مقدار ماده و پادماده انجامید. بدون این فرآیند، ما نمی‌توانستیم به وجود بیاییم و کیهان امروزی به جای ما و ستارگان و کهکشان‌ها و ... تنها نور و انرژی‌ای را در بر داشت که دستاورد نابودسازی اجتناب‌ناپذیر ماده-ضدماده پس از مهبانگ بود.»

«یافته‌ی تی۲کی به هیچ وجه یک کشف قطعی نیست، بلکه می‌تواند نخستین گام چشمگیر به سوی روشن‌سازی برتری ماده در کیهان باشد، کاری که برای آن به داده‌هایی بسیار بیشتر و سال‌ها تلاش و کوشش نیاز داریم.»
جهان هستی امروزه در تلط ماده است نه پادماده. منبع عکس
-------------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
matter - T2K Collaboration - antimatter - Stony Brook University - Chang Kee Jung - particle physics - Bing Bang Cosmology - neutrino - antineutrino - symmetry - Charge-Parity - Big Bang - annihilation

منبع: sciencedaily

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه