دیواری که ستاره می‌سازد

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
گاهی ستارگان از دل دیوارها به دنیا می‌آیند- دیوارهای درخشان از گاز میان‌ستاره‌ای.
در این چشم‌انداز سرزنده‌ی آسمانی پشته‌ی W-شکل برافروخته‌ای را می‌بینیم که زایشگاه ستارگان تازه است؛ این پشته‌ی گسیلشی به نام "دیوار ماکیان" شناخته می‌شود.
دیوار ماکیان که خود بخشی از یک سحابی گسیلشی (نشری) گسترده‌تر، با پیکره‌ای آشنا به نام سحابی آمریکای شمالی است، حدود ۲۰ سال نوری گستردگی دارد.
این نمای نزدیک کیهانی از همگذاری داده‌های تصویری باند باریک درست شده تا پرتوی سرخ‌فام ویژه‌ای که در پی پیوند دوباره‌ی اتم‌های یونیده‌ی هیدروژن با الکترون‌های ازدست رفته‌شان گسیل می‌شود را نشان دهد. به کمک این همگذاری، نه تنها یک جبهه‌ی درخشان یونشی، بلکه پیکره‌های غباری که در برابر درخشش آن به حالت ضدنور و تیره در آمده‌اند نیز با جزییات خوب دیده می‌شوند.
این پیکره‌های تیره در اثر تابش‌های پرانرژی ستارگان بزرگ، جوان، و داغی که در منطقه هستند پس زده و تراشیده شده‌اند. اینها ابرهایی از گاز و غبار سردند که به احتمال بسیار در دلشان ستارگانی تازه دارد شکل می‌گیرد.
خود سحابی آمریکای شمالی یا ان‌جی‌سی۷۰۰۰ حدود ۱۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد. برای دیدن آن، شمال خاور ستاره ی پرنور دُنب (رِدف) در صورت فلکی بلندپرواز ماکیان را جستجو کنید.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
interstellar gas - emission - Cygnus Wall - emission nebula - North America Nebula - ionized - hydrogen - atom - ionization - silhouette - Deneb - constellation Cygnus

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه