نگاه هرشل به شکارچی آسمان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در این تصویر زیبا نمایی از ژرفای درون سحابی شکارچی (جبار، ام۴۲)را می‌بینیم. ام۴۲ نزدیک‌ترین منطقه‌ی بزرگ ستاره‌زایی به زمین است و تنها ۱۵۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد. این یک عکس رنگ زیف (رنگ کاذب) است که از همگذاری داده‌های فروسرخ رصدخانه‌ی فضایی هرشل به دست آمده و این ابر کیهانی زاینده را در طیف فروسرخ نمایش می‌دهد.
رشته‌های سرد و چگال غبار که در طول موج دیدنی (مریی) به رنگ تیره دیده می‌شوند، در اینجا به فام‌های سرخ نمایانده شده‌اند. درازای این رشته‌ها به چند سال نوری می‌رسد و نقطه‌های درخشانی را به هم پیوند داده‌اند که هر یک نشانگر وجود یک جرم پیش‌ستاره‌ای است، گره‌هایی از مواد که دارند می‌رُمبند و می‌چگالند تا به ستاره تبدیل شوند.
روشن‌ترین مناطق که به رنگ آبی در نیمه‌ی بالای تصویر دیده می‌شوند غبارهای گرم‌تری هستند که از پرتوی ستارگان داغ خوشه‌ی ذوزنقه گرما گرفته‌اند. این خوشه همچنین باعث تابش سحابی در نور دیدنی (مریی) هم شده.
داده‌های هرشل به تازگی نشان داده‌اند که نور فرابنفش این ستارگان نوزاد و داغ به احتمال بسیار به آفرینش مولکول‌های کربن-هیدروژن، مولکول‌های بنیادی زندگی‌ساز کمک کرده‌اند.
پهنه‌ی درون این تصویر حدود ۳ درجه را در آسمان می‌پوشاند که در فاصله‌ی برآوردی سحابی شکارچی، هم‌ارز ۸۰ سال نوری است.

--------------------------------------------
به کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان بپیوندید:

واژه نامه:
M42 - Orion Nebula - infrared - wavelength - Herschel Space Observatory - false-color - visible - protostar - Trapezium cluster - star - ultraviolet - carbon - hydrogen - molecule - life

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه