سحابی ستاره شعله‌ور

این تصویر در دو اندازه‌ی: بزرگ‌تر- بسیار بزرگ‌تر
در این نمای کیهانی، "سحابی ستاره‌ی شعله‌ور" را می‌بینیم که از نور ‌یک ستاره‌ی گریزان روشن شده.
سحابی ستاره‌ی شعله‌ور (یا ستاره‌ی آتشین) که به نام آی‌سی ۴۰۵ هم شناخته می‌شود، با ابرهای موجدار گاز و غبار میان‌ستاره‌ایش حدود ۱۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و در راستای صورت فلکی ارابه‌ران دیده می‌شود.
ستاره‌ی درخشان در بالا، سمت چپ تصویر، اِی‌ئی ارابه‌ران نام دارد و یک ستاره‌ی رده‌ی Oی بزرگ و به شدت داغ است که دارد به سرعت در فضا به پیش می‌رود. اخترشناسان با پیگیری جابجایی‌ این ستاره در فضا نتیجه گرفته‌اند که به احتمال بسیار در یک خوشه‌ی چندستاره‌ای در همسایگی سحابی شکارچی به دنیا آمده بوده، ولی برخورد و رودررویی نزدیک گرانشی با دیگر ستارگان باعث شده بیش از ۲ میلیون سال پیش، به همراه ستاره‌ی دیگری از رده‌ی O، یعنی ستاره‌ی "مو کبوتر" از زادگاهش بیرون رانده شود. این دو ستاره‌ی گریزان از آن زمان تاکنون در دو سوی مخالف هم حرکت کرده و دارند با سرعتی نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر بر ثانیه از یکدیگر دور می‌شوند.
اِی‌ئی ارابه‌ران اکنون نزدیک آی‌سی ۴۰۵ است و با پرتوهای پرانرژی فرابنفش خود ابرهای این سحابی را یونیده و به تابشی سرخ‌فام واداشته که دستاورد یونش اتم‌های هیدروژن و بازپس‌گیری دوباره‌ی الکترون‌های از دست رفته است. نور آبی این ستاره هم توسط رشته‌های غبار سحابی بازتابیده شده [پس آی‌سی ۴۰۵ یک سحابی گسیلشی/بازتابی است-م].
ولی ای‌ئی ارابه‌ران هم مانند همه‌ی ستارگان بزرگ زندگی کوتاهی خواهد داشت و با سوزاندن سریع سوخت همجوشی هسته‌ایش، در انفجاری ابرنواختری خواهد مرد.
پهنای این تصویر تلسکوپی رنگی در فاصله‌ی برآوردی سحابی ستاره‌ی شعله‌ور حدود ۵ سال نوری است.

--------------------------------------------
به تلگرام یک ستاره در هفت آسمان بپیوندید:

واژه نامه:
Flaming Star Nebula - runaway star - IC 405 - constellation of Auriga - AE Aurigae - O-type star - multiple star-system - Orion Nebula - Mu Columbae - ultraviolet - hydrogen - atom - electron - nuclear fusion - supernova

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه