سه رنگین‌کمان همزمان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در روز بارانی ۳۰ نوامبر، کریس اریکسون از کنار رود کلمبیا با خودرو به محل کارش می‌راند که چیز شگفت‌انگیزی دید: دو رنگین‌کمان زیبا در دل آسمان خودنمایی می‌کردند ولی پس از چند لحظه، ناگهان یک رنگین‌کمان دیگر در آسمان پدید آمد که دو کمان نخست را قطع می‌کرد. وی که تاکنون چنین چیزی ندیده بود این عکس را از آن گرفت.

از سه رنگین‌کمانی که اینجا می‌بینیم دوتای آنها همراستا (دایره‌های هم‌مرکز) هستند و یکی دیگر هم آنها را قطع کرده. دو کمان هم‌مرکز در واقع با هم یک رنگین‌کمان دوتایی را ساخته‌اند [ که دومی از بازتاب دوباره‌ی نور خورشید در قطره‌های باران پدید آمده-م]، ولی سومی، یک "رنگین‌کمان بازتابی" است.

شکل‌گیری یک رنگین‌کمان معمولی به دلیل رفتار منشور-مانند قطره‌های آب در برابر نور خورشید است که باعث می‌شود نور خورشید با برخورد به قطره‌های باران در هوا، به رنگ‌های تشکیل دهنده‌اش تجزیه شود.

رنگین‌کمان‌های بازتابی هم درست به همین شیوه پدید می‌آیند ولی سرچشمه‌ی نوری که آنها را درست می‌کند خود خورشید نیست، بلکه بازتاب خورشید در یک پهنه‌ی آبی (مانند یک دریاچه) است. نور خورشید از روی پهنه‌ی آبی به سوی بالا باز می‌تابد و قطره‌های باران به همان شیوه، از آن رنگین‌کمانی می‌سازند که زاویه‌اش با رنگین‌کمان اصلی تفاوت دارد. به نظر می‌رسد نوری که رنگین‌کمان سوم در این چشم‌انداز را ساخته از سطح رود کلمبیا که تنها ۲۰۰ پا از سمت چپ عکاس فاصله داشت بازتابیده شده.

رنگین‌کمان‌ها شکل‌های گوناگونی دارند. رنگین کمان بازتابی درون این عکس تنها یکی از بسیاریست که اگر با پدیده‌های نامعمول آشنا باشید می‌توانید به سادگی آنها را شناسایی کنید.

یک نمونه‌ی دیگر را اینجا دیده بودید: * رنگین‌کمان‌های در هم پیچیده

--------------------------------------------
به تلگرام یک ستاره در هفت آسمان بپیوندید:

واژه نامه:
Chris Erikson - Columbia River Gorge - double rainbow - rainbow - reflection rainbow - prism - sun - Columbia River

منبع: spaceweather

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه