غار سرخ

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در این نمای رنگین آسمان، "سحابی غار" را می‌بینیم، یک ناحیه‌ی گسیلشی (نشری) غبارآلود که با عنوان اس‌اچ۲-۱۵۵ در کاتالوگ شارپلس ثبت شده. این تصویر تلسکوپی به کمک یک فیلتر باریک-باند گرفته شده و تابش سرخ‌فام اتم‌های یونیده‌ی هیدروژن را نمایان کرده‌ است.
سحابی غار با فاصله‌ی حدود ۲۴۰۰ سال نوری از زمین، در راستای صفحه‌ی کهکشان راه شیری و در محدوده‌ی صورت فلکی شمالی و شاهانه‌ی قیفاووس جای دارد. بررسی‌های اخترشناختی که روی این منطقه انجام گرفته نشان می‌دهد که در مرز میان ابر مولکولی بزرگ "قیفاووس ب" و ستارگان داغ، جوان وآبی فام انجمن اوبی ۳ در قیفاووس شکل گرفته است.
چیزی که باعث یونش و برافروختگی لبه‌های درخشان این توده‌های هیدروژن شده، پرتوی پرانرژی همین ستارگان داغ است، به ویژه ستاره‌ی آبی فام و درخشانی که در بالای مرکز تصویر دیده می‌شود و ستاره‌ای از رده‌ی طیفی O است.
پرتوهایی که به برافروختگی لبه‌ی این توده‌ها انجامیده به احتمال بسیار باعث رُمبش هسته‌هایی از گاز در دل آنها و ساخته شدن ستارگان تازه نیز شده است.
پهنای این غار کیهانی به بیش از ۱۰ سال نوری می‌رسد که برای یک پرورشگاه ستاره‌ای اندازه‌ی مناسبی‌ست.

--------------------------------------------
به تلگرام یک ستاره در هفت آسمان بپیوندید:

واژه نامه:
Sh2-155 - Cave Nebula - Sharpless catalog - emission nebula - plane - Milky Way Galaxy - constellation of Cepheus - Cepheus B - molecular cloud - star - OB 3 association - hydrogen gas - O-type - star formation - stellar nursery

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه