زادگاه یک فراغول

این تصویر در دو اندازه‌ی دیگر: بزرگ- بزرگ‌تر
نور با سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه در فضا به پیش می‌رود. اخترشناسان با بهره از این سرعت سرسام‌آور، یکایی به نام "سال نوری" برای اندازه‌گیری فاصله‌های کیهانی پدید آورده‌اند که به دلیل نام گمراه‌کننده‌اش، گاهی با یکای زمان اشتباه گرفته می‌شود. یک سال نوری در واقع یکای طول اخترشناسی است و به عنوان مسافتی که نور در یک سال می‌پیماید تعریف می‌شود. این مسافت چیزی هم‌ارز ۹ تریلیون کیلومتر است... عددی که برای کاربرد کمی سخت و سنگین است!
جایگاه ستاره‌ی وسترلاند ۱-۲۶

با این حساب، ۱۵۰۰۰ سال نوری شاید فاصله‌ی بسیار بزرگی به نظر آید ولی در همسنجی با گستردگی جهان هستی، بسیار نزدیک است. در حقیقت جرمی که ۱۵ هزار سال نوری از زمین فاصله دارد حتی بیرون از کهکشان خودمان، راه شیری هم نیست. این فاصله را برای نمونه آوردیم چون فاصله‌ی میان ما و یک ابرخوشه‌ی ستاره‌ای باز جوان به نام وسترلاند ۱ در صورت فلکی آتشدان است، جایگاه یکی از بزرگ‌ترین ستارگان شناخته شده تا به امروز. عکسی که اینجا می‌بینید به تازگی با کمک تلسکوپ فضایی هابل ناسا از این ابرخوشه گرفته شده.

ستاره‌ی وسترلاند ۱-۲۶ در پیوست بالا
ستارگان بر پایه‌ی طیف، دمای سطح، و درخشندگی‌شان رده‌بندی می‌شوند. اخترشناسان به هنگام بررسی و رده‌بندی ستارگان خوشه‌ی وسترلاند ۱، به وجود یکی از بزرگ‌ترین ستارگان شناخته شده پی برده و در آغاز آن را وسترلاند ۱-۲۶ نامیدند. این ستاره یک ابرغول سرخ است (هرچند گاهی به عنوان فراغول نیز از آن یاد می‌شود)، با شعاع بیش از ۱۵۰۰ برابر خورشید. اگر ستاره‌ی وسترلاند ۱-۲۶ به جای خورشید در سامانه‌ی خورشیدی بود، تا آن سوی مدار مشتری را می‌توانست با پیکره‌اش پر کند.

گمان می‌رود بیشتر ستارگان وسترلاند ۱ در یک فعالیت ستاره‌فشانی به دنیا آمدند، این بدان معناست که سن و همنهش (ترکیب) یکسان دارند. این خوشه از دید اخترشناسی خوشه‌ای به نسبت جوان است، زیرا با داشتن سنی حدود ۳ میلیون سال، در همسنجی با خورشیدِ ۴.۶ میلیاردساله‌ی ما نوزادی بیش نیست.

--------------------------------------------
به تلگرام یک ستاره در هفت آسمان بپیوندید:

واژه نامه:
unit - galaxy - Milky Way - star cluster - Westerlund 1 - star - spectral type - luminosity - Westerlund 1-26 - red supergiant - hypergiant - radius - Sun - Solar System, - Jupiter

منبع: spacetelescope

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه