تابلوی نقاشی کیهانی با رنگ‌های آبی و سیاه

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
سحابی زیبا و آبی‌فام وی‌دی‌بی ۳۱ در صورت فلکی ارابه‌ران، سی و یکمین جرم ثبت شده در کاتالوگ سال ۱۹۶۶ سیدنی ون درن برگ از سحابی‌های بازتابی بود.
در این شاهکار طبیعت بیجان کیهانی، وی‌دی‌بی ۳۱ در کنار ابرهای تیره‌ی غبار که در کاتالوگ ۱۹۱۹ ادوارد ئی. بارنارد از ابرهای تیره‌ی آسمان وارده شده‌اند چیدمانی هنرمندانه را پدید آورده.
همه‌ی این‌ها ابرهای غبار میان‌ستاره‌ای هستند ولی سحابی‌های تاریک بارنارد ابرهاییند که جلوی نور ستارگان پس‌زمنه را گرفته و به حالت ضدنور و تیره دیده می‌شوند. از آن سو، غبارهای وی‌دی‌بی ۳۱ جایگیری‌شان به گونه‌ایست که نور آبی ستاره‌ی داغ و متغیر "آ.بی. ارابه‌ران" را بازتابانیده‌اند.
بررسی محیط پیرامون آ.بی. ارابه‌ران با تلسکوپ فضایی هابل نشان داده که خود این ستاره‌ی جوانِ چند میلیون ساله با قرص تختی از غبار در میان گرفته شده که نشانه‌هایی از فعالیت‌های سیاره‌زایی در آن دیده می‌شود.
آ.بی. ارابه‌ران حدود ۴۷۰ سال نوری از زمین فاصله دارد. در این فاصله، این بوم نقاشی کیهانی حدود ۴ سال نوری گستردگی دارد.

--------------------------------------------
به تلگرام یک ستاره در هفت آسمان بپیوندید:

واژه نامه:
constellation of Auriga - vdB 31 - Sidney van den Bergh - reflection nebula - still life - Edward E. Barnard - star - dark nebula - variable star - AB Aurigae - Hubble Space Telescope - planetary system - canva

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه