نمای هفت برادر از درون ویرانه‌های یک برج

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
آشناترین صورتواره (اخترگان) در آسمان نیمکره‌ی شمالی زمین، "هفت برادران" است که حتی اگر وارونه به آسمان نگاه کنید هم آن را به آسانی خواهید شناخت؛ این صورتواره در میان ملت‌های گوناگون، نام‌های متفاوتی دارد، از جمله ملاقه و گاوآهن.
در این تصویر، همین پیکره‌بندی ستاره‌ای آشنا را می‌بینیم که با چارچوبی از دیوارهای ویرانه‌ی برج شاتو دو موریمون فرانسه در بر گرفته شده‌اند. در تصویر دوم، نام این ستارگان نیز به تصویر افزوده شده.
دُبه (خرس، Dubhe)، ستاره‌ی آلفای صورت فلکی خرس بزرگ در پایین، سمت چپ دیده می‌شود. این ستاره به همراه مراق (کمرگاه، Merak)، بتای خرس بزرگ با هم خطی را ساخته‌اند که اگر آن را ادامه دهیم، به ستاره‌ی قطبی و قطب شمال آسمان که اینجا در پشت سنگ‌ها پنهانند می‌رسیم.
از آنجایی که تصویر در ۳۰ مارس گرفته شده، با ادامه دادن خطی که ستارگان فخذ (ران، Phecda) و مغرز (دُم، Megrez) را به هم می‌پیوندد می‌توانید به دنباله‌دار سبزفام و کم‌نور ۴۱پی/تاتل-جیاکوبینی-کرساک زیر مرکز تصویر و در میان دیوارهای برج برسید.
این دنباله‌دار دوره‌ای در روز اول آوریل از نزدیک‌ترین فاصله‌ای که از زمان یافته شدنش گزارش شده از کنار زمین گذشت.

--------------------------------------------
به تلگرام یک ستاره در هفت آسمان بپیوندید:

واژه نامه:
asterism - Big Dipper - plough - wagon - star - French - Chateau du Morimont - Dubhe - alpha star - constellation Ursa Major - Merak - Polaris - North Celestial Pole - Phecda - Megrez - Comet 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak - periodic comet - planet - Earth

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه