شبی با گالیله‌ای‌ها‌

در این تصویر تله‌فوتو که شب ۱۰ آوریل (۲۱ فروردین) گرفته شده، قرص کامل ماه را نزدیک به سیاره‌ی مشتری در آسمان می‌بینیم. هر دو در آن شب تقریبا در نقطه‌ی پادیستانی (مقابله) بودند و در آسمان سیاره‌ی زمین، حدود ۱۸۰ درجه با خورشید فاصله داشتند.
عکس با یک بار نوردهی و هنگامی که یک توده ابر داشت از جلوی ماه می‌گذشت و از نور آن کاسته بود گرفته شده و چهره‌ی آشنای بزرگ‌ترین ماهواره‌ی طبیعی سیاره‌مان، به همراه ردیفی از چهار ماه گالیله‌ایِ غول گازیِ فرمانروای سامانه‌ی خورشیدی را آشکار کرده است.
این ماه‌ها که به شکل چهار نقطه‌ی روشن بالا و کنار مشتری تابناک دیده می‌شوند، از بالا به پایین عبارتند از کالیستو، اروپا، گانیمد، و آیو. ماه خودمان نزدیک‌تر و روشن‌تر از آنها دیده می‌شود ولی واقعیت اینست که کالیستو، گانیمد، و آیو از دید فیزیکی از آن بزرگ‌ترند و دنیای آب، اروپا هم تنها اندکی از آن کوچک‌تر است.
در واقع از شش ماه بزرگِ نخست در سامانه‌ی خورشیدی تنها تیتان، ماه سیاره‌ی کیوان در این چشم‌انداز غایب است.

--------------------------------------------
به تلگرام یک ستاره در هفت آسمان بپیوندید:

واژه نامه:
Moon - Jupiter - Full Moon - telephoto - opposition - Sun - Earth - planet - gas giant - Galilean moons - Callisto - Europa - Ganymede - Io. - Europa - Solar System

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه