نوای چنگ رومی در خشک‌ترین جای زمین

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر

بارش شهابی سالانه‌ی شلیاقی که در اثر گذشتن سیاره‌ی زمین از درون غبارهای دُم دنباله‌دار بلند-دوره‌ی تاچر رخ می‌دهد، در ساعت‌های پیش از سپیده‌دم ۲۲ آوریل به اوج خود رسید.
در این چشم‌انداز که در بیابان بلند، خشک، و تاریک آتاکاما ثبت شده، هلال کاهنده‌ی ماه و ناهید تابناک را در کنار رگه‌های شهاب‌های شلیاقی می‌بینیم.
نوردهی‌ عکس به مدت ۵ ساعت از شب ۲۱/۲۲ آوریل زمان برده و در آن به نظر می‌رسد همه‌ی شهاب‌ها از یک نقطه‌ی کانونی در آسمان، جایی نه چندان دورتر از ستاره‌ی "کرکس نشسته" (ونند، نسر واقع)، ستاره‌ی آلفای صورت فلکی شلیاق بیرون زده‌اند.
رد تیرهای شهاب به دلیل پدیده‌ی ژرفانمایی (پرسپکتیو) به حالت شعاعی دیده می‌شوند؛ این پدیده باعث شده چنین به نظر برسد که رد این شهاب‌ها که در واقع همراستا (موازی) هستند، همگی در نقطه‌ای در دوردست به هم رسیده و همگرا شوند؛ درست مانند ریل‌های قطار که همراستا هستند ولی گویی در دوردست به هم می‌رسند.
در پیش‌زمینه‌ی عکس، گنبدهای رصدخانه‌ی لاس کامپاناس را می‌بینیم که از چپ به راست، تلسکوپ‌ ۲.۵ متری دوپونت و تلسکوپ ۱.۳ متری آزمایش نوری همگرایی گرانشی (OGLE) را در بر دارند.
--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Earth - Lyrid meteor shower - planet - tail - long-period - comet Thatcher - Atacama desert - waning crescent - Moon - Venus - radiant - Vega - alpha star - constellation Lyra - perspective - meteor - Las Campanas Observatory - du Pont Telescope - Optical Gravitational Lensing Experiment - OGLE

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه