شب‌ روشن آب‌های ایران

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
شبانگاهان چه چیزهایی می‌درخشند؟
در این شب، چندین تابش نامعمول به روشنی‌های همیشگی شبانه افزوده شده- برخی نزدیک و برخی دور.
در پیش‌زمینه، خیزاب‌های دریا را می‌بینیم که از تابش آبی‌فام پلانکتون‌های زیست‌تاب روشن شده است. پس از آن هوای زمین که ابرهایی نیز در آن دیده می‌شود افق را تیره کرده. از آن دورتر سیاره‌ی ناهید را می‌بینیم که نزدیک مرکز چشم‌انداز نور می‌افشاند.
اگر با دیدِ اندکی کج نگاه کنیم، نوار قطری روشنی را خواهیم دید که از پشت ناهید گذشته. این نوار پرتوی برجگاهی (نور منطقه‌البروجی) است که در اثر پراکنش نور خورشید توسط غبارهای درون فضای سامانه‌ی خورشیدی پدید می‌آید.
بسیار دورتر از آن تک‌ستارگان درخشان بیشماری را می‌بینیم که بیشترشان در فاصله‌ی زیر ۱۰۰ سال نوری زمین جای دارند.
از همه دورتر، نوار مرکزی کهکشان راه شیریست که آن هم به گونه‌ی کج بالا آمده و با نور برجگاهی یک V ساخته. بیشتر میلیاردها ستاره‌ و ابرهای تاریک کهکشان هزاران سال نوری از همه‌ی اینها دورترند.
این عکس در اواخر نوامبر گذشته (اوایل دی‌ماه) از ساحل ایران در دریای عمان گرفته شده.


--------------------------------------------
به تلگرام یک ستاره در هفت آسمان بپیوندید:

واژه نامه:
bioluminescent - plankton - Earth - planet - Venus - zodiacal light - Solar System - star - Milky Way Galaxy - Iranian coast - Gulf of Oman

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه