دوقلوهای سرخابی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۳.۶ مگابایت)
آیا دوقلوهای آسمان را می‌شناسید؟
صورت فلکی پرآوازه‌ی دوپیکر (جوزا) با این دو ستاره‌ی بسیار درخشان شناخته می‌شود: سرپیشین یا آلفا دوپیکر (راست)، و سرپَسین یا بتا دوپیکر (چپ).
در این تصویر همین دو ستاره را می‌بینیم که درخششی هم‌اندازه دارند و از چشم ما نیز بسیار نزدیک به هم دیده می‌شوند، ولی در رنگ بسیار متفاوتند.
سر پیشین و سرپسین (کاستور و پولوکس) در اسطوره‌های بابلی، یونانی، و رومی دو برادر دوقلو بودند.
سرپسین با فاصله‌ی ۳۳ سال نوری از زمین، یک ستاره‌ی غول سرخ پیر به جرم دو برابر خورشید است. سرپیشین که ۵۱ سال نوری از زمین فاصله دارد، یک ستاره‌ی رشته‌ی اصلی آبی‌فام به جرم حدود ۲.۷ برابر خورشید است.
سرپیشین تا جایی که می‌دانیم دستکم دو همدم ستاره‌ای دارد، و سرپسین هم پی برده‌ایم که میزبان دستکم یک سیاره‌ی بزرگ است.
اکنون مدار زمین باعث شده خورشید از برابر صورت فلکی دوپیکر بگذرد، به همین دلیل در بیشتر جاهای زمین، تنها در همین چند هفته می‌شود سرپیشین و سرپسین را پس از غروب در باختر آسمان مشاهده کرد.

---------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
star - Pollux - Castor - red giant - Sun - main sequence - stellar companion - planet - Babylonian - Greek - Roman - mythology - Earth - constellation of Gemini

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه