گردباد در مرداب

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر با ابعادی متفاوت
گردبادی از ستاره‌زایی‌های تماشایی در مرکز سحابی مرداب برپاست.
در پایین، سمت چپ این تصویر، دستکم دو ابر قیفی-شکل، هر یک به درازای حدود نیم سال نوری به چشم می‌خورد که در اثر بادهای شدید و نیرومند و پرتوهای پرانرژی ستارگان پدید آمده‌اند.
ستاره‌ی بسیار درخشان هرشل ۳۶ که در کنار این ابرهاست، منطقه را با نور خود روشن کرده. دیواره‌های گسترده‌ی غبار، ستارگان داغ و جوانِ دیگر را پنهان کرده و تنها نور سرخی از آنها به چشم ما می‌رسانند.
رسیدن انرژی این ستارگان به گاز و غبار سرد، تفاوت‌های دمایی چشمگیری میان مناطق همسایه‌ی هم پدید آورده؛ این هم به نوبه‌ی خود بادهایی برشی پدید آورده که احتمالا باعث پیدایش این قیف‌ها شده‌اند.
این عکس در سال ۱۹۹۵ توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده و گستردگی‌اش به حدود ۵ سال نوری می‌رسد.
سحابی مرداب که به نام ام۸ نیز شناخته می‌شود، حدود ۵۰۰۰ سال نوری از زمین دور است و در راستای صورت فلکی کمان (به عربی: قوس) دیده می‌شود.

---------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Lagoon Nebula - whirlwind - star formation - funnel- - stellar wind - star - Hershel 36 - shearing wind - Hubble Space Telescope - M8 - constellation of Sagittarius

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه