فهرست تازه‌ ناسا از سیاره‌های فراخورشیدی

* گروه دانشمندان ماموریت کپلر ناسا ۲۱۹ نامزد فراسیاره‌ی تازه را یافته‌اند که ۱۰ تا از آنها اندازه‌هایی نزدیک به زمین داشته و در منطقه‌ی زیست‌پذیر ستاره‌شان جای دارند.
* همچنین پژوهشگران دریافته‌اند که سیاره‌های کوچک‌ را می‌توان از نظر اندازه در دو گروه کاملا جداگانه جای داد: گروه سیاره‌های سنگی زمین‌سان و ابرزمین‌ها، و گروه سیاره‌های گازی ریز-نپتون
گروه دانشمندان ماموریت کپلر ناسا ۲۱۹ نامزد فراسیاره‌ی تازاه را یافته‌اند که ۱۰ تا از آنهااندازه‌هایی نزدیک به زمین داشته و در منطقه‌ی زیست‌پذیر ستاره‌شان جای دارند. اندازه‌ی بزرگ‌تر
گروه دانشمندان ماموریت تلسکوپ فضایی کپلر فهرستی از ۲۱۹ نامزد سیاره‌ی تازه را منتشر کرده‌اند که ۱۰ تا از آنها تقریبا هم‌اندازه‌ی زمینند و در منطقه‌ی زیست‌پذیر ستاره‌شان به گرد آن می‌چرخند، یعنی تا فاصله‌ای از ستاره که در آن، آب مایع می‌تواند روی سطح یک سیاره‌ی سنگی وجود داشته باشد.

این فراگیرترین و دقیق‌ترین فهرست از نامزدهای فراسیاره‌ای (سیاره‌هایی بیرون از سامانه‌ی خورشیدی)، از داده‌های چهار سال نخست ماموریت کپلر است. این همچنین آخرین فهرست کپلر از رصد آسمان در صورت فلکی ماکیان است.

با انتشار این فهرست، که در "بایگانی فراسیاره‌‌‌ی ناسا" برای همگان در دسترس است، اکنون ۴۰۳۴ نامزد سیاره‌ای توسط کپلر شناسایی شده است. از این میان، ۲۳۳۵ مورد به عنوان سیاره‌ی فراخورشیدی تایید شده‌اند. در این فهرست کپلر، از حدود ۵۰ نامزدِ تقریبا هم‌اندازه‌ی زمین که در منطقه‌ی زیست‌پذیر جای دارند، بیش از ۳۰ مورد تایید شده‌ است.

افزون بر این، بررسی داده‌های کپلر نشانگر دو گروه‌بندی از سیاره‌های کوچک با اندازه‌های متفاوت است. این یافته‌ها پیامدهای چشمگیری برای جستجوی زندگی دارند. این آخرین فهرست کپلر به عنوان پایه‌ی بررسی‌های بیشتر برای تعیین فراوانی و سرشماری سیاره‌های کهکشان به کار خواهد رفت، و یافتن دو جمعیت سیاره‌ای جداگانه نشان می‌دهد که حدود نیمی از سیاره‌هایی که در کهکشان می‌شناسیم یا سطح ندارند [غول‌های گازی-م]، یا دارای جَوی بسیار چگال با فشار خردکننده هستند- محیطی که بعید است زیست‌پذیر باشد.

این یافته‌ها در نشست خبری روز دوشنبه در مرکز پژوهشی ایمز ناسا در دره‌ی سیلیکون (سیلیکون ولی) کالیفرنیا ارایه شدند.

ماریو پرز، دانشمند ماموریت کپلر از بخش اخترفیزیک مرکز فرماندهی ماموریت‌های علمی ناسا می‌گوید: «این دسته داده‌های کپلر بی‌مانند است، زیرا تنها فهرستی است که چنین جمعیتی از سیاره‌های تقریبا زمین‌سان دارد- سیاره‌هایی با جرم و مدارِ مانند زمین. شناخت فراوانی آنها در کهکشان به ما در طراحی ماموریت‌های آینده‌ی ناسا برای عکس‌برداری مستقیم از یک زمینِ دیگر کمک می‌کند.»

تلسکوپ فضایی کپلر سیاره‌های فراخورشیدی را با بهره از پدیده‌ی گذر شکار می‌کند: با جستجوی اُفت اندکی که در اثر گذشتن یک سیاره از برابر ستاره‌اش در نور ستاره رخ می‌دهد.

این هشتمین نگارش از فهرست نامزدهای سیاره‌ای کپلر است که با بازپردازش کل مجموعه داده‌هایی که این فضاپیما در چهار سال نخست ماموریتش گرد آورده بود یافته شده‌اند. دانشمندان به کمک این داده‌ها می‌توانند برآورد کنند کدام جمعیت‌های سیاره‌ای -از سیاره‌های سنگی هم‌اندازه‌ی زمین تا غول‌های گازی هم‌اندازه‌ی مشتری- جمعیت‌شناسیِ (دموگرافی) سیاره‌ایِ کهکشان را تشکیل داده‌اند.
در این تصویر یک تبارنامه از سیاره‌های فراخورشیدی را می‌بینیم. سیاره‌ها در دل قرص‌های چرخان گاز و غبار به نام قرص‌های پیش‌سیاره‌ای ساخته می‌شوند. این قرص‌ها هم سیاره‌های غول‌پیکر مانند مشتری می‌سازند و هم سیاره‌های کوچک‌تر که به طور عمده اندازه‌هایی میان زمین و نپتون دارند. پژوهشگران به کمک رصدخانه ی دبلیو.ام. کک و تلسکوپ کپلر ناسا دریافته‌اند که سیاره‌های کوچک‌تر را می‌توان از نظر بزرگی در دو گروه کاملا جداگانه جای داد: گروه سیاره‌های سنگی زمین‌سان و ابرزمین‌ها، و گروه سیاره‌های گازی ریز-نپتون.
این دانشمندان برای اطمینان از این که سیاره‌های بسیاری نادیده نمانده‌اند، شبیه‌سازی خودشان از سیگنال‌های گذرهای سیاره‌ای را در مجموعه داده‌ها به کار بردند و شمار درست اجرامی که به عنوان سیاره شناسایی شدند را تعیین کردند. سپس داده‌هایی که به نظر می‌رسید مربوط به یک سیاره هستند ولی در واقع سیگنال‌های نادرست بودند را به آن افزودند و بررسی کردند که چند بار این پژوهش در شناسایی نامزدهای سیاره‌ای اشتباه کرده. این بررسی به آنها گفت که در شیوه‌های پردازش داده‌ی کپلر، کدام گونه‌ از سیاره‌ها بیشتر، و کدام گونه از سیاره‌ها کمتر از اندازه‌ی واقعی تعیین شده بودند.

سوزان تامپسون، دانشمند پژوهشگر کپلر در بنیاد جستجوی هوش فرازمینی (SETI) در مانتین ویوی کالیفرنیا، و نویسنده‌ی اصلی گزارش این کاتالوگ می‌گوید: «این فهرستِ به دقت سنجیده شده پایه و بنیانی برای پاسخگویی به یکی از الزام‌آورترین پرسش‌های اخترشناسی است: فراوانیِ سیاره‌هایی مانند زمین در کهکشان چقدر است؟»

رده‌بندی سیاره‌ها
یک گروه [دیگر] از پژوهشگران با بهره از داده‌های کپلر دقیق‌ترین سنجش‌ها از هزاران سیاره را انجام داده و دو گروه جداگانه از سیاره‌های کوچک را شناسایی کردند. این دانشمندان یک جدایی آشکار در بزرگی سیاره‌های سنگی هم‌اندازه‌ی زمین‌ و سیاره‌های گازی کوچک‌تر از نپتون یافتند. تنها شمار اندکی از سیاره‌ها در میان این دو گروه جای می‌گرفت.

آنها با کمک رصدخانه‌ی دبلیو.ام. کک در هاوایی، بزرگی ۱۳۰۰ ستاره در میدان دید کپلر را سنجیدند و شعاع ۲۰۰۰ سیاره‌ی کپلر را با دقتی خوب اندازه گرفتند.

بنجامین فالتن، دانشجوی دکترا در دانشگاه هاوایی در مانوا، و نویسنده‌ی پژوهش دوم می‌گوید: «ما دوست داریم این پژوهش را به عنوان رده‌بندی سیاره‌ها به همان شیوه‌ای که زیست‌شناسان گونه‌های جانداری تازه را رده‌بندی می‌کنند بدانیم. یافتن دو گروه جداگانه از فراسیاره‌ها مانند یافتن پستانداران و مارمولک‌هایی است که شاخه‌های جداگانه‌ای از یک تبارنامه (شجره‌نامه) را تشکیل می‌دهند.»

به نظر می‌رسد به طور معمول، سیاره‌های سنگی در طبیعت می‌توانند تا ۷۵ درصد بزرگ‌تر از زمین باشند. به دلایلی که هنوز به خوبی شناخته نشده‌، حدود نیمی از این سیاره‌ها مقدار کمی هیدروژن و هلیوم می‌گیرند که به گونه‌ی چشمگیری بر حجمشان می‌افزاید و به آنها اجازه می‌دهد "از شکاف میان دو گروه گذشته" و وارد جمعیت سیاره‌های هم‌اندازه‌ی نپتون شوند.

فضاپیمای کپلر ناسا درادامه‌ی ماموریتش به رصدهای خود در بخش‌های دیگری از آسمان ادامه داده و به جستجوی سیاره‌ها و بررسی انواع اجرام اخترشناختی جالب خواهد پرداخت- از خوشه‌های ستاره‌ای دوردست گرفته تا اجرامی مانند تراپیست-۱ که سامانه‌ای از هفت سیاره‌ی زمین‌سان در فاصله‌ی نزدیک به زمین است.

--------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
protoplanetary disk - NASA - Kepler space telescope - planet - Earth - habitable zone - solar system - Cygnus constellation - Exoplanet Archive - exoplanet - galaxy - Ames Research Center - California's Silicon Valley - Mario Perez - Astrophysics Division of NASA’s Science Mission Directorate - transit - gas giant - Jupiter - demographic - Susan Thompson - SETI Institute - Mountain View - California - Neptune - W. M. Keck Observatory - Hawaii - biologist - Benjamin Fulton - University of Hawaii - Manoa - mammal - lizards - family tree - hydrogen - helium - TRAPPIST-1

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه