رقص کوتوله‌ها

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
این رشته نقطه‌های روشن با فاصله‌های گوناگون میانشان که در نگاه نخست چندان تماشایی به نظر نمی‌آیند، در حقیقت نمایشی از رقص آرام دو کوتوله‌ی قهوه‌ای هستند.

این تصویر از همگذاری ۱۲ عکس درست شده که تلسکوپ فضایی هابل در درازنای ۳ سال گرفته. یک گروه به رهبری اخترشناسان ایتالیایی با بهره از اخترسنجی (اخترشناسی دقت-بالا)، رد دو عضو این سامانه‌ که هم به دور یکدیگر می‌چرخیدند و هم در آسمان جابجا می‌شدند را گرفتند.

این سامانه که "لومان ۱۶ای‌بی" نام دارد، با فاصله‌ی تنها ۶ سال نوری از زمین، سومین سامانه‌ی ستاره‌ای نزدیک به زمین است- پس از سامانه‌ی ستاره‌ای آلفا قنطورس و ستاره‌‌ی بارنارد. با وجود نزدیک بودن، لومان۱۶ای‌بی تا سال ۲۰۱۳ که اخترشناس کوین لومان آن را یافت، کسی از وجودش آگاهی نداشت. دو کوتوله‌ی قهوه‌ای سازنده‌ی این سامانه با نام های لومان۱۶ای و لومان۱۶بی، با فاصله‌ی تنها سه برابر فاصله‌ی زمین و خورشید به گرد یکدیگر می‌چرخند، از همین رو این عکس‌ها دقت و وضوح بالای تلسکوپ هابل را به نمایش می‌گذارند.

اخترشناسانی که به کمک هابل سامانه‌ی لومان۱۶ای‌بی را بررسی می‌کنند، نه تنها به رقص این دو کوتوله‌ی قهوه‌ای علاقمندند، بلکه در جستجوی یک همرقص سوم و نادیدنی نیز هستند. رصدهای پیشین که به کمک تلسکوپ بسیار بزرگ (وی‌ال‌تی) در رصدخانه‌ی جنوبی اروپا (اِسو) انجام شده بود، وجود یک فراسیاره (سیاره‌ی فراخورشیدی) را در این سامانه نشان می‌دادند. اخترشناسان برای بررسی این ادعا حرکت این کوتوله‌های قهوه‌ای را در بازه‌های زمانی بلند و با جزییاتی دقیق زیر نظر گرفتند، ولی داده‌های هابل آب پاکی را روی دست آنها ریخته و نشان داده که این دو کوتوله به راستی تنها هستند و هیچ فراسیاره‌ی بزرگی هم مزاحم رقصشان نیست.

--------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
waltz - brown dwarf - NASA - ESA - Hubble Space Telescope - Italy - Luhman 16AB - Earth - star system - Alpha Centauri - Barnard’s Star - Kevin Luhman - Luhman 16A - Luhman 16B - Sun - ESO - Very Large Telescope - exoplanet

منبع: spacetelescope

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه