همسایگان کمربند

این تصویر در اندازه‌ی کمی بزرگ‌تر
پیرامون ستارگان کمربند پرآوازه‌ی شکارچی چه چیزهایی پیدا می‌شود؟
عکاسی با نوردهی بلند نشان می‌دهد که هر چیزی را می‌توان آنجا یافت- از سحابی تاریک گرفته تا خوشه‌های ستاره‌ای، و همگی با هم در دل توده‌ی گسترده‌ای از گاز در مجموعه‌ی بزرگ ابر مولکولی شکارچی جای گرفته‌اند.
سه ستاره‌ای که از همه درخشان‌ترند و اینجا در ردیفی کج دیده می‌شوند در واقع همان سه ستاره‌ی آشنایی هستند که کمربند شکارچی را ساخته‌اند.
درست زیر ستاره‌ی نطاق (زتا شکارچی)، پایین‌ترین ستاره از این سه، سحابی شعله جای دارد که از گاز برانگیخته‌ی هیدروژن می‌درخشد و غرق در رشته‌های قهوه‌ای تیره‌ی غبار است.
درست سمت راست نطاق هم سحابی کله اسبی را می‌بینیم، یک تورفتگی تاریک از غبار فشرده که شاید شناخته شده‌ترین شکل را در میان سحابی‌های آسمان داشته باشد.
این ابر تیره‌ی مولکولی که چیزی حدود ۱۵۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد، به نام بارنارد ۳۳ نیز شناخته می‌شود و بیشتر به این دلیل دیده می‌شود که از پشت با نور ستاره‌ی بزرگ "سیگما شکارچی" روشن شده [و خودش به حالت ضدنور دیده می‌شود]
سحابی کله اسبی تا چند میلیون سال دیگر به آرامی پیکره‌اش تغییر می‌کند تا سرانجام در اثر تابش پرانرژی ستارگان نزدیک، از هم پاشیده و بخار خواهد شد.

--------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Orion - dark nebula - star cluster - Orion Molecular Cloud Complex - star - belt of Orion - Alnitak, - Flame Nebula - hydrogen - Horsehead Nebula - dust - dark molecular cloud - Barnard 33 - Sigma Orionis

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه