گذر از کنار مشتری را نما به نما ببینید

در روز ۱۹ می، فضاپیمای جونوی ناسا یک بار دیگر در مدار ۵۳ روزه‌اش به گرد مشتری، به بخش "پیرامشتری" مدار رسید و از کنار غول گازی فرمانروای سامانه‌ی خورشیدی گذشت.

این تصویر که از پیوند عمودی ۱۴ نمای پی در پی درست شده، چشم‌انداز فضاپیما را که در این دو ساعت گذر از کنار مشتری، به سرعت تغییر می‌کرد نشان می‌دهد. عکس‌ها با دوربین جونوکم فضاپیما گرفته شده و رنگشان بهبود یافته.

ترتیب عکس‌ها از بالا آغاز می‌شود و نخست، نمای قطب شمال مشتری از بالا را نشان می‌دهد، سپس منطقه‌ی استوایی و پس از آن هم قطب جنوب (نمای پایینی). میدان دید در عکس‌ها تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود تا در عکس‌های هفتم و هشتم به نمای نزدیک مشتری می‌رسد [و سپس دوباره میدان دید رو به باز شدن می‌گذارد].

عکس‌های هفتم و هشتم که با فاصله‌ی تنها ۴ دقیقه از هم، از بالای استوای مشتری گرفته شده‌اند، درست پیش از رسیدن فضاپیما به "پیرامشتری ۶"، نزدیک‌ترین نقطه‌ی مدارش به مشتری ثبت شده‌اند.

در عکس‌های پایانی (در پایین رشته عکس‌ها)، سامانه‌ی توفان‌های بیضی سفید مشتری که به نام "رشته مروارید" مشتری نیز شناخته می‌شوند را می‌بینیم و در نمای پایانی هم ناحیه‌ی قطب جنوب سیاره که از آنجا، فضاپیما دیگر رو به دور شدن از سیاره گذاشت به چشم می‌خورد.

این تصویر در اندازه‌‌ی بزرگ‌تر

--------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Juno spacecraft - Jupiter - Solar System - gas gaint - JunoCam - equator - perijove - white oval - String of Pearls

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه