همسایه‌ای پنهان در غبار

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
آی‌سی ۳۴۲ که از نظر اندازه با کهکشان‌های مارپیچی بزرگ و درخشان نزدیکمان برابری می‌کند، با فاصله‌ی ۱۰ میلیون سال نوری از زمین، در صورت فلکی شمالیِ گردن درازِ زرافه جای گرفته است.
این جزیره‌ی گسترده و پهناور کیهانی می‌توانست یکی از درخشان‌ترین کهکشان‌ها در آسمان شب‌های ما باشد ولی در پشت پرده‌ی ستارگان و ابرهای گاز و غبارِ صفحه‌ی کهکشان راه شیری پنهان شده و با چشم نامسلح دیده نمی‌شود.
حتی با این که به خاطر وجود ابرهای کیهانی میان ما و آی‌سی ۳۴۲، از نور آن کاسته شده است، ولی در این تصویر تلسکوپی واضح و ژرف (با نوردهی بلند) می‌توان غبار تیره‌ی درون خود آی‌سی ۳۴۲، خوشه‌های آبی‌فام ستاره‌ای و مناطق درخشان و صورتی‌رنگ ستاره‌زایی در بازوان مارپیچی‌اش که به دور هسته پیچیده‌اند را بازشناخت.
آی‌سی ۳۴۲ احتمالا به تازگی گامی انفجاری از زایش ستارگان (فرآیند ستاره‌فشانی) را پشت سر گذاشته و نزدیکی‌اش به گروه محلی کهکشان‌ها هم به اندازه‌ی کافی هست که با گرانش خود بر دگرگونی کهکشان‌های این گروه، از جمله راه شیری تاثیر بگذارد.

--------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
IC 342 - spiral galaxy - constellation Camelopardalis - island universe - star - plane - Milky Way galaxy - star cluster - star forming region - spiral arm - core - local group

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه