تپه دورنگ روی سطح مریخ

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
این تپه‌ی شگفت‌انگیز چگونه در سیاره‌ی بهرام پدید آمده؟
تاریخ و چگونگی پیدایش آن به گفتگوهای بسیاری دامن زده، ولی پیکره و ساختار دورنگش آن را یکی از نامعمول‌ترین تپه‌هایی ساخته که خودروی کنجکاوی ناسا تاکنون در مسیرش در سیاره‌ی بهرام دیده است.
این بلندی که به نام تپه‌ی آیرسن نامیده شده، با حدود ۵ متر بلندی و ۱۵ متر پهنا، در میدان تلماسه‌ای بگنولد، در دامنه‌ی کوه شارپ، درون دهانه‌ی گیل بهرام جای دارد.
این تصویر گسترده از پیوند ۴۱ نما درست شده که در روز دوم فوریه گرفته شده بوده ولی به تازگی منتشر شده‌اند. از آنجایی که بهرام اکنون از دیدگاه زمین دارد از پشت خورشید می‌گذرد، ناسا فرستادن پیام و دستور به کاوشگرهایش در مدار و روی سطح بهرام را از ۲۲ ژوییه متوقف کرده و در ۱ اوت آن را از سر خواهد گرفت.

--------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Ireson Hill - Mars - Curiosity rover - Bagnold Dune field - Mount Sharp - Gale Crater - Sun - Earth - NASA - Martian orbiter

منبع: apod.nasa.gov
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه