طلوع نماد وحشت

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در این تصویر که از پیوند نماهای پی در پی تلسکوپ فضایی هابل درست شده، یک ماه کوچک با نام هراس‌انگیز "فوبوس" را می‌بینیم که دارد از پشت سیاره‌ی سرخ پدیدار می‌شود. [فوبوس نماد ترس و وحشت در اسطوره‌های یونان باستان بود-م]
این عکس از همگذاری ۱۳ نمای جداگانه‌ی پی در پی در مدت ۲۲ دقیقه درست شده که در سال ۲۰۱۶، در زمانی نزدیک به زمان رسیدن سیاره‌ی بهرام به نزدیک‌ترین نقطه‌ی مدارش به سیاره‌ی زمین گرفته شده بودند.
ولی از روی سطح بهرام، فوبوس از سمت یاختر (غرب) طلوع می‌کند. این ماه کوچک از همه‌ی ماه‌های (قمرهای) سامانه‌ی خورشیدی به سیاره‌ی میزبانش نزدیک‌تر است و تنها حدود ۶۰۰۰ کیلومتر از سطح بهرام فاصله دارد. فوبوس هر دور مدارش به گرد بهرام را نیز تنها حدود ۷ ساعت و ۳۹ دقیقه به پایان می‌برد، یعنی سریع‌تر از دوره‌ی چرخش خود بهرام که حدود ۲۴ ساعت و ۴۰ دقیقه است. بنابراین فوبوس در هر شبانه‌روز بهرام، سه بار از افق باختری سر می‌زند.
گفتنی است که فوبوس یک ماه محکوم به مرگ است و سرانجام روزی در اثر نیروهای کشندی که از سوی بهرام بر آن وارد می‌شود خرد شده و از هم فرو خواهد پاشید.

--------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Phobos - Moon - Mars - Red Planet - Earth - Hubble Space Telescope - planet - Solar System

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه