چشم‌انداز خورشیدگرفتگی، این بار از کنار خود ماه

ین تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در روز ۲۱ اوت، فضاپیمای مدارگرد شناسایی ماه که در آن هنگام داشت از فراز "سمت پیدا"ی ماه می‌گذشت، رویش را به زمین برگرداند و نگاهی به قرص کامل و روشن آن انداخت.
چنان چه پیش‌بینی شده بود، دوربین زاویه بسته‌ی این فضاپیما توانست عکسی پُروضوح از سیاره‌ی خوبمان با لکه‌ی تیره‌ی سایه‌ی ماه که داشت با سرعت حدود ۲۴۰۰ کیلومتر بر ساعت از روی خاک آمریکا می‌گذشت بگیرد.
در واقع، در ساعت ۱:۲۵:۳۰ به وقت منطقه‌ی مرکزی (CDT)، هاپکینزویل کنتاکی در مرکز سایه‌ی ماه جای داشت. در آن جا، قرص ماه نو در آسمانی صاف و بی‌ابر، به مدت ۲ دقیقه و ۴۰ ثانیه طور کامل قرص خورشید را پوشانده و یک خورشیدگرفتگی کامل برای مردم آنجا پدید آورده بود.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
nearside - Lunar Reconnaissance Orbiter - Full Earth - Narrow Angle Camera - planet - Moon - United States - Hopkinsville - Kentucky - Central Daylight Time - New Moon - Sun - total solar eclipse

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه