دو پرنده سرخ آسمان

این تصویر در دو اندازه‌ی دیگر: بزرگ- بسیار بزرگ
سحابی عقاب و سحابی قو (نعل اسب) این چشم‌انداز گسترده‌ی تلسکوپی پرستاره از صورت فلکی ماکیان (قو) در بازوی مارپیچی "کمان" و در مرکز کهکشان راه شیری را پوشانده‌اند.
عقاب یا ام۱۶ در بالای چارچوب و قو یا ام۱۷ در پایین چارچوب دیده می‌شوند و هر دو ابرهایی کیهانی با مناطق سرخ‌فام و فعال ستاره‌زایی هستند.
هر دوی این سحابی‌ها در بازوی مارپیچی‌ای جای گرفته‌اند که انباشته از گازهای هیدروژن اتمی با گسیلش‌های سرخ‌فام ویژه‌شان، و سحابی‌های غبارآلود تاریک هستند.
ام۱۷ که به جز قو، به نام سحابی‌های ماکیان و اُمگا نیز شناخته می‌شود، حدود ۵۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد، ولی ام۱۶ نزدیک به ۱۰۰۰ سال نوری از آن دورتر است و در فاصله‌ی ۶۵۰۰ سال نوری زمین جای گرفته.
مرکزهای هر دو سحابی مناطق ستاره‌زایی آشنایی هستند که نمای نزدیکشان را تاکنون چندین بار در عکس‌های تلسکوپ فضایی هابل دیده‌ایم.
در این نمای پیوندی که حدود ۳ درجه از آسمان را می‌پوشاند، داده‌های تصویری پرجزییاتِ باندباریک برای بهبود نمای بخش‌های مرکزی دو سحابی به کار رفته.
بال‌های گشوده‌ی سحابی عقاب حدود ۱۲۰ سال نوری گسترده شده‌اند و پهنای سحابی قو نیز به بیش از ۳۰ سال نوری می‌رسد.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Eagle Nebula - Swan Nebula - Sagittarius spiral arm - Milky Way galaxy - M16 - M17 - star-formation - emission - atomic hydrogen - dark nebula - Omega Nebula - Hubble Space Telescope - narrowband

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه