تپه‌های سیاه در سیاره سرخ

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
تلماسه‌ها (تپه‌های شنی) در سرتاسر سیاره‌ی بهرام (مریخ) دیده می‌شوند ولی یکی از گروه‌های بزرگ آنها را می‌توان در نیمکره‌ی جنوبی این سیاره، درست در باختر حوضه‌ی برخوردی هلاس، در ناحیه‌ی هلسپونت یافت. در این ناحیه، چندین دسته از سازندهای تلماسه‌ای تیره‌رنگ به چشم می‌خورد که هم درون گودی‌هایی مانند دهانه‌ها گرد آمده‌اند و هم در دشت‌های بیرون از دهانه‌ها.

تصویری که می‌بینید بخش میانی یک میدان تلماسه‌ای گسترده را نشان می‌دهد که به طور عمده از تلماسه‌های هلالی به نام "برخان" تشکیل شده. در این عکس، سمت شیبدار و آفتاب‌گرفته‌ی تلماسه‌ها که بادپناه نام دارد، سمت رو به بادِ تلماسه، و جهت جابجایی آن را نشان می‌دهد. تلماسه‌های باریک و بلند دیگری که در تصویر دیده می‌شود به نام تلماسه‌های "سیف" شناخته و در جاهای دیگری نزدیک خاور دیده می‌شوند [سیف (seif) واژه‌ای تازی و به معنای شمشیر است.].

این عکس را مدارگرد شناسایی بهرام ناسا (ام‌آراو) به کمک دوربین هایراز خود (HiRISE) گرفته. شمال رو به بالای چارچوب، و هر پیکسل تصویر در اندازه‌ی اصلی هم‌ارز ۲۵.۵ سانتیمتر است .

--------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
dune - Mars - hemisphere - Hellas - impact basin - Hellespontus region - crater - crater - plain - barchan - slip face - seif - HiRISE - Mars Reconnaissance Orbiter

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه