توفان واچرخندی شمال مشتری

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در روز ۱۱ ژوییه، فضاپیمای جونو یک بار دیگر از فراز قله‌ی ابرهای پرآشوب سیاره‌ی مشتری گذشت. این فضاپیما در هفتمین گذر از بخش "پیرامشتری" مدارش، به فاصله‌ی ۳۵۰۰ کیلومتری جو بزرگ‌ترین سیاره‌ی سامانه‌ی خورشیدی رسید.
در زمان نزدیک به بخش پیرامشتری، دوربین پرکار جونوکم فضاپیما توانست این نمای روشن و خیره‌کننده را از یکی از پیچاب‌های ویژه‌ی جَو مشتری بگیرد. این سامانه‌ی توفانی واجرخندی که قطری حدود ۸۰۰۰ کیلومتر دارد، در دهه‌ی ۱۹۹۰ درون منطقه‌ یا "کمربند دمایی شمال شمال" مشتری (NNTB) یافته شد. بزرگی این توفان حدود نصف پیرترین و شناخته‌ شده‌ترین واچرخند مشتری (لکه‌ی سرخ بزرگ)، ولی تنها کمی کوچک‌تر از سیاره‌ی زمین است.
این توفان غول‌آسا گاهی به رنگ سرخ در می‌آید و در آن هنگام، به نام یک "لکه‌ی سرخ کوچک منطقه‌ی دمایی شمال شمال" شناخته می‌شود.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Juno - Jovian - perijove - Solar System - JunoCam - Jupiter - vortice - anticyclone - North North Temperate Zone - Great Red Spot - planet - Earth - North North Temperate Zone Little Red Spot

منبع: apod.nasa.gov
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه