رویدادهایی که هر ۱۸ سال یک بار تکرار می‌شوند

در این تصویر که به هنگام یک خورشیدگرفتگی کامل ثبت شده، آسمانی را می‌بینیم که تاریک شده و یک ماه نو در حالت ضدنور (سایه‌نما)، سیاره‌ی درخشان ناهید، و تاج زیبا و لرزان خورشید در آن دیده می‌شود.
عکس که از همگذاری نماهای همزمانِ تله‌فوتو و زاویه-باز درست شده، ۱۸ سال پیش در زمان خورشیدگرفتگی ۱ اوت ۱۹۹۹، از جایی نزدیک قسطمونی ترکیه که در مسیر گرفتگی کامل بود ثبت شده.
این خورشیدگرفتگی ویژه یکی از گرفتگی‌های جدول "ساروس ۱۴۵" بود. چرخه‌ی ساروس که از دید تاریخی به کمک رصد مدار ماه درست شده، زمانی را پیش‌بینی می‌کند که خورشید، زمین و ماه دوباره وارد هندسه‌ای می‌شوند که بتوانند یک خورشیدگرفتگی (یا ماه‌گرفتگی) پدید آورند. 
این جدول دارای یک دوره‌ی ۱۸ سال، ۱۱ روز، و هشت ساعته است. گرفتگی‌هایی که با یک چرخه‌ی ساروس از هم فاصله دارند همگی در یک دنباله‌ی ساروس که با شماره‌ی ویژه‌اش شناخته می‌شود جای دارند و بسیار با یکدیگر همسانند [از نظر زمان و جای رخ دادن و شکل و اندازه‌ی گرفتگی-م].
ولی مسیر گرفتگی هر کدام از خورشیدگرفتگی‌های پی در پی روی زمین در یک دنباله‌ی ساروس با هم تفاوت دارد، زیرا در هر یک از آنها، زمین ۸ ساعت بیشتر از رخداد پیشین چرخیده است. بنابراین خورشیدگرفتگی ساروس ۱۴۵ بعدی هم یک گرفتگی کلی خواهد بود که در روز ۲۱ اوت ۲۰۱۷ رخ داده و مسیر گرفتگی‌اش از ساحل تا ساحل کشور آمریکا خواهد گذشت.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
planet - Venus - New Moon - silhouette - coron - Sun - total solar eclipse - telephoto - totality - Kastamonu - Turkey - Saros 145 - Saros cycle - lunar eclipse - United States

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه