رقص شفق‌های جنوب کیوان از چشم فضاپیمای کاسینی

این پویانمایی در اندازه‌ی بزرگ‌تر
فضاپیمای کاسینی ناسا با چشم دوختن بر عرض‌های بلند جنوبی نزدیک قطب جنوب کیوان (زحل)، به تماشای پرده‌های شبحگون نور رقصان بر سطح این سیاره‌ی حلقه‌دار نشسته است: شفق‌های قطب جنوب کیوان که به نام نورهای جنوبی نیز خوانده می‌شوند.

این نمایش‌های طبیعی نور در قطب‌های سیاره دستاورد بارش بارداریست که بر لایه‌های بالای جو سیاره باریده و گازهای آن بخش‌ها را به تابش و تلالو وا می‌دارند. منطقه‌ی تیره در بالای چارچوب، سمت شب کیوان است.

این شفق‌ها از چپ به راست می‌چرخند و با چرخش سریع سیاره در مدت ۷۰ دقیقه تصویربرداری، به گرد قطب سیاره حلقه می‌زنند. اینجا، ۷۰ دقیقه‌ی تصویر در ۵ ثانیه گنجانده شده است.

ستارگان پس‌زمینه در آسمان پشت سیاره جابجا می‌شوند. کاسینی در مدت تصویربرداری در حرکت بود ولی همزمان چشمش را به نقطه‌ی ثابتی از سیاره دوخته بود و از همین رو، در مدت فیلم کمی فاصله‌اش از پس‌زمینه تغییر می‌کند.

برخی از ستارگان درست در زمان ناپدید شدن پشت پیکر سیاره، اندکی به سمت راست منحرف می‌شوند. این به دلیل پدیده‌ی شکست نور است: نور ستارگان درست در آخرین لحظه از پشت جو سیاره می‌گذرد و این جو با رفتاری مانند یک عدسی، مسیر آنها را می‌شکند.

نقطه‌های روشن و بی‌نظمی که در چارچوب‌ها پدیدار می‌شوند نیز دستاورد برخورد ذرات باردار و پرتوهای کیهانی به آشکارساز دوربین کاسینی هستند.

--------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
NASA - Cassini spacecraft - Saturn - aurora - planet - star - refraction - lens - cosmic ray

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه