تاج درخشان و چهره تیره

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
تنها در زمان کوتاه تاریک شدن خورشید به هنگام یک خورشیدگرفتگی کلی است که می‌توان به سادگی تاج این ستاره را دید. این تاج گسترده‌ (جو بیرونی خورشید) که در زمان‌های معمول در فروغ قرص آن پنهان می‌شود، چشم‌اندازی افسونگر دارد.
ولی جزییات ظریف و دامنه‌ی بی‌اندازه‌ گسترده‌ی روشنایی آن اگرچه [در آن زمان گذرا] با چشم دیده می‌شود، ولی عکاسی از آن بسیار دشوار است.
با این همه در اینجا عکسی پرجزییات از تاج خورشید را به هنگام خورشیدگرفتگی کلی اوت ۲۰۰۸ در مغولستان می‌بینیم که از پیوند عکس‌های جداگانه و پردازش‌ دیجیتالی به دست آمده است.
در این عکس ساختار لایه‌ای پیچیده و برافروختگی‌های سوزاننده‌ای که دستاورد آمیزه‌ی همیشه در تغییرِ گاز داغ و میدان‌های مغناطیسی است به روشنی دیده می‌شود. بر لبه‌ی خورشید هم زبانه‌های پرپیچ و تاب درخشان و صورتی‌رنگ به چشم می‌خورد.
هشت روز دیگر یک خورشیدگرفتگی کلی دیگر، این بار در نوار باریکی از خاک کشور آمریکا رخ خواهد داد که اگر آسمان صاف باشد، شاید بتوانیم دوباره چنین تاجی را به گرد خورشید ببینیم.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
total solar eclipse - solar corona - sun - Mongolia - magnetic field - prominence - USA

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه