تاجی پرابهت که تنها با پوشاندن چهره پدیدار می‌شود!

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
بیشتر عکس‌ها به اندازه‌ی کافی شکوه و ابهت تاج خورشید را نشان نمی‌دهند. تماشای این تاج با چشم خودمان به هنگام خورشیدگرفتگی کامل تجربه‌ایست که هیچ چیزی با آن برابری نمی‌کند.
سازگاری (انطباق) چشم انسان برای دیدن ویژگی‌ها و گستردگی تاج خورشید می‌تواند بهتر از بیشتر دوربین‌های سطح میانگین باشد.
ولی اکنون روزگار دیجیتال است.
این تصویر از پیوند ۴۰ نما از ۱۰۰۰ نما با نوردهی‌های یک تا ۲ ثانیه‌ای درست شده که به روش دیجیتالی هم پیوسته و پرداخته شده تا جزییات ظریف خورشیدگرفتگی کامل اوت ۲۰۱۷ را نمایان کند.
لایه‌های پیچیده و سوزان تاج خورشید که آمیزه‌ای همیشه در تغییر از گاز داغ و میدان‌های مغناطیسی است به خوبی اینجا دیده می‌شوند. زبانه‌های صورتی‌رنگ خورشیدی نیز بر لبه‌ی خورشید حلقه زده‌اند.
حتی جزییات محو سطح تاریک ماه نو که از بازتاب نور خورشید توسط زمین اندکی روشن و نمایان شده را هم می‌توانیم در این تصویر ببینیم. در آن هنگام، زمین از روی ماه در گام کامل بود.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Sun - corona - total solar eclipse - magnetic fields - prominenc - New Moon - Full Earth -

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه