روزی که مسیر خورشید در آسمان شکاف برداشت!

این تصویر در اندازه‌ی کمی بزرگ‌تر
امروز برابران (اعتدال) پاییزی است و خورشید که رو به جنوب می‌رود، در ساعت ۲۰:۰۲ به وقت جهانی از استوای آسمانی می‌گذرد. گفتن ندارد که این رویداد باعث خواهد شد ساعت‌های روز و شب در سرتاسر زمین با هم برابر شود.
ولی در ۲۱ اوت امسال، مسیر خورشید به گونه‌ای بود که یک شب کوتاه دیگر برای برخی از مردم سیاره‌ی زمین پدید آمد.
عکاس این تصویر با پدید آوردن سوراخی ریز در یک قوطی نوشابه و گذاشتن یک صفحه‌ی حساس به نور در آن، یک دستگاه خورشیدنگار خلاقانه ساخت که مسیر خورشید در آن روز را در خود ثبت کرد.
با یک نوردهی به درازای تمام روز، نمای آسمان شمال و مسیر خورشید در آن ثبت شد؛ در بخش پایینی تصویر هم یک سراسرنما که با یک بار نوردهی از چشم‌انداز زمین گرفته شده بود به نمای آسمان افزوده شد.
شکافی که در کمان خورشید دیده می‌شود دستاورد خورشیدگرفتگی‌های کلی و پاره‌ای در آسمان صاف لومن، آیداهوی آمریکا است. در زمان گرفتگی کامل، یک "شب" دیگر در آن منطقه رخ داد که تنها حدود ۲ دقیقه پایید.
این بریدگی گسترده در کمان خورشید، کاسته شدن نور آن در گرفتگی‌های جزیی پیش و پس از گرفتگی کامل را در بر دارد که زمانشان درازتر از گرفتگی کلی بود.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
equinox - Sun - celestial equator - planet - Earth - pinhole camera - solargraph - solar eclipse - Lowman - Idaho - USA - totality - partial eclipse

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه