ستاره‌ای با حلقه‌های شگفت‌انگیز

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
چرا گرداگرد ستاره‌ی دهان ماهی (آلفا ماهی، فم‌الحوت) را حلقه‌ی بزرگی از یخ در بر گرفته؟
این ستاره‌ی شگفت‌انگیز -که به آسانی در آسمان شب دیده می‌شود- تنها حدود ۲۵ سال نوری از زمین دور است و تا جایی که دریافته‌ایم، دستکم یک سیاره‌ دارد، با چندین قرص غبار درونی. سیاره‌ی آن، "دهان ماهی بی" به نام داگون نیز شناخته می‌شود.
از همه شگفت‌انگیزتر این که، گویا این ستاره یک حلقه‌ی بیرونی هم دارد که لبه‌ی درونی‌اش به گونه‌ی نامعمولی واضح و صاف است؛ این حلقه حدود ۲۰ سال پیش یافته شده بود.
در این تصویر که به تازگی توسط آرایه‌ی بزرگ میلیمتری/زیرمیلیمتری آتاکاما (آلما) گرفته شده، همین حلقه‌ی بیرونی را با جزییاتی کامل و بی‌سابقه می‌بینیم. حلقه به رنگ صورتی نشان داده شده و تصویر زمینه که عکس تلسکوپ هابل از سامانه‌ی دهان ماهی است نیز به رنگ آبی دیده می‌شود.[بیشتر بخوانید: * واضح‌ترین تصویر از حلقه غبار پیرامون ستاره "دهان ماهی"]
بر پایه‌ی نظریه‌ی پیشرو، این حلقه در اثر برخوردهای خشن بی‌شمار میان دنباله‌دارهای یخی و خرده‌سیاره‌ها -تکه‌های ساختمانی سیاره‌ها- پدید آمده ولی مرزهای حلقه دستاورد گرانش سیاره‌هاییست که هنوز دیده نشده‌اند.
اگر این نظریه درست باشد، پس به احتمال بسیار همه‌ی سیاره‌های درونی سامانه‌ی دهان ماهی به گونه‌ای پیوسته زیر بمباران شهاب‌ها و دنباله‌دارهای بزرگند.
سامانه‌ی سیاره‌ای خود ما هم چهار میلیارد سال پیش، در روزگاری که به نام "واپسین بمباران سنگین" خوانده می‌شود، یک چنین چیزی را از سر گذرانده بوده.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Fomalhaut - star - planet - Dagon - Atacama Large Millimeter Array - ALMA - Hubble - comet - planetesimal - meteors - comet - Late Heavy Bombardment

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه