شفق قطبی سرتاسری در سیاره سرخ

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
توفان خورشیدی نیرومندی که ماه گذشته روی داد، شفق‌های سرتاسری شدیدی در سیاره‌ی بهرام (مریخ) پدید آورد.
این عکس‌ها که مربوط به پیش از توفان خورشیدی (سمت چپ) و در زمان توفان توفان خورشیدی (سمت راست) هستند، افزایشی ناگهانی در تابش فرابنفش شفق‌های بهرام را نشان می‌دهند که بیش از ۲۵ برابر شدیدتر از تابش شفق‌ پیشین بود که فضاپیمای مدارگرد می‌ون (MAVEN) ثبت کرده بود.
زمینه‌ی این عکس‌ها سیاره‌ی بهرام با هلالی روشن از آفتاب در سمت راستش است. در نمای سمت راست، داده‌های دوربین طیف‌نگار فرابنفش می‌ون به رنگ صورتی به گونه‌ای بر سطح بهرام افکنده شده تا با زمان و تاریخ دریافت داده‌ها هماهنگ باشد.
در سیاره‌ی سرخ، توفان‌های خورشیدی شفق‌هایی در سرتاسر سیاره پدید می‌آورند زیرا برخلاف زمین، سیاره‌ی سرخ یک میدان مغناطیسی نیرومند سرتاسری ندارد که بتواند ذرات باردار پرانرژی را به سوی قطب‌های آن بکشاند.
اگر کسانی بر روی سیاره‌ی بهرام زندگی می‌کردند، به هنگام این توفان‌ خورشیدی، سطح تابش‌های خطرناک برای همه‌ی آنها به دو برابر میزان اندازه‌گیری شده توسط خودروی کنجکاوی می‌رسید.
کار فضاپیمای می‌ون بررسی این نظریه کاست که می‌گوید ه سیاره‌ی سرخ جوَش را به دلیل همین نبودِ میدان مغناطیسی سرتاسری از دست داده.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
aurora - Mars - solar storm - ultraviolet - MAVEN - planet - Earth - Red Planet - magnetic field - pole - Curiosity

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه