پرورشگاه‌ تاریک ستارگان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
سحابی تاریک بِوِرلی لیندز ۱۸۳ با فاصله‌ی ۳۲۵ سال نوری از زمین، در جایی بالاتر از صفحه‌ی کهکشان راه شیری دیده می‌شود.
این ابر تاریک و غبارآلود مولکولی که در طیف نور دیدنی (مریی)، جلوی نور ستارگان پشتش را گرفته، خودش هم به نظر یک ابر بی‌ستاره دیده می‌شود. ولی نماهایی که در طول موج فروسرخ-دور گرفته شده‌اند توده‌های فشرده‌ای را در آن نشان می‌دهند که به احتمال بسیار، ستارگانی‌اند که در نخستین گام‌های پیدایش خود به سر می‌برند، جنین‌های ستاره‌ای که در پی رُمبش گرانشی ابرهای منطقه پدید آمده و رو به رشد هستند.
سحابی لیندز ۱۸۳ که یکی از نزدیک‌ترین ابرهای مولکولی به زمینست، در راستای صورت فلکی مار (سر آن) دیده می‌شود.
گستره‌ای که در این تصویر باکیفیت دیده می‌شود حدود نیم درجه را در آسمان زمین می‌پوشاند که در راستای برآوردی سحابی تاریک لیندز ۱۸۳، هم‌ارز حدود ۳ سال نوریست.

-------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Beverly Lynds Dark Nebula 183 - Milky Way Galaxy - optical wavelength - molecular cloud - star - constellation Serpens Caput

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه