هفت برادر بر فراز کوهستان

از کی با این گروه از ستارگان آشنا شدید؟
اگرچه این "اخترگان" (صورتواره) در سرتاسر زمین دیده می‌شود، ولی اقوام و فرهنگ‌های گوناگون آن را با نام‌های متفاوت و باورها و افسانه‌های ویژه‌ی خود می‌شناسند.
در آمریکا آن را با نام چمچه‌ی بزرگ (ملاقه‌ی بزرگ) می‌شناسند [در فرهنگ ایرانی، به آنها هفت برادران، هفت اورنگ، و یا بنات‌النعش می‌گویند -م]، ولی همه‌ی آنها خود بخشی از صورت فلکی خرس بزرگ (دب اکبر) هستند که انجمن بین‌المللی اخترشناسی در سال ۱۹۲۲ آن را به ثبت رساند.
هر یک از ستارگان این اخترگان نیز برای خود نامی دارند. از چپ به راست: قاید (اتا خرس بزرگ)، مئزر یا بُزک (زتا خرس بزرگ) که در واقع یک ستاره‌ی دوتاییست، جَون (اپسیلون خرس بزرگ)، مغرز (دلتا خرس بزرگ)، فخذ (گاما خرس بزرگ)، مراق (بتا خرس بزرگ)، و دُبه (آلفا خرس یزگ).
احتمال پیوند فیزیکی میان ستارگانِ هر صورت فلکی بسیار کم است، ولی شگفت این که به نظر می‌رسد بیشتر این هفت برادر دارند در یک راستا در فضا به پیش می‌روند و در این ویژگی با ستارگان دیگری که در گستره‌ی بیشتری از آسمان پراکنده‌اند سهیمند.
این حرکت مشترک نشان می‌دهد که همه‌ی آنها به یک خوشه‌ی باز و آزاد نزدیک با میانگین فاصله‌ی ۷۵ سال نوری و پهنای نزدیک به ۳۰ سال نوری تعلق دارند. این خوشه با عنوانی که برایش مناسب‌تر است نامیده شده: گروه رَوَنده‌ی (جنبنده‌ی) خرس بزرگ.
در این عکس پیکره‌ی آشنای ستارگان را بر فراز "کوه مخروط" در آلبرتای کانادا می‌بینیم.

-------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
star - asterism - folklore - USA - Big Dipper - constellation - International Astronomical Union - Great Bear - Ursa Major - Alkaid - Mizar - Alcor - Alioth - Megrez - Phecda - Merak - Dubhe - star cluster - Ursa Major Moving Group - Pyramid Mountain - Alberta - Canada

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه