هم‌محلی پرابهت ما

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
صورت فلکی شمالی کوچک مثلث (سه سو)، جایگاه این کهکشان مارپیچی مجلل است که از روبرو دیده می‌شود: ام۳۳. این کهکشان به نام‌هایی مانند "چرخ دنده" یا همان "مثلثی" (سه سو) نیز شناخته می‌شود.
قطر ام۳۳ بیش از ۵۰ هزار سال نوریست و پس از آندرومدا یا زن در زنجیر (ام۳۱) و کهکشان راه شیری خودمان، سومین کهکشان بزرگ در گروه محلی کهکشان‌هاست. گمان می‌رود این کهکشان که فاصله‌اش از راه شیری ۳ میلیون سال نوری است، خود یکی از کهکشان‌های ماهواره‌ای کهکشان زن در زنجیر باشد و اخترشناسان در ساختار مارپیچی شکوهمند هر دو کهکشان می‌توانند نماهای تماشایی از سامانه‌های ستاره‌ای را بینند.
این تصویر همنهاده‌ی واضح و باکیفیت به زیبایی خوشه‌های ستاره‌ای آبی‌فام و مناطق صورتیِ ستاره‌زایی را که در بازوان مارپیچی تاب خورده‌ و گشوده‌ی ام۳۳ پراکنده‌اند از دید بینندگان زمینی نشان می‌دهد.
از میان این مناطقِ ستاره‌زایی، سحابی غارمانند ان‌جی‌سی ۶۰۴ درخشان‌ترین آنهاست که در جایگاه ساعت ۷ نسبت به مرکز کهکشان در تصویر دیده می‌شود [بیش از ۲۰۰ ستاره‌ی سنگین و داغ و درخشانِ مرکزِ این سحابی، دیواره‌های گازی آن را برافروخته و روشن کرده‌اند، همچون فانوسی در دل یک غار - م].
در ام۳۳ هم مانند ام۳۱ ستارگان متغیری وجود دارد که فاصله‌شان به دقت اندازه گرفته شده. بنابراین این همسایه‌ی مارپیچی به دلیل وجود همین جمعیت ستارگان متغیرش به معیار و سنجه‌ای کیهانی برای اندازه‌گیری مسافت‌های کیهان و در حقیقت یکی از پله‌های نردبان فاصله‌های کیهانی تبدیل شده است.

------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
M33 - Triangulum - Galaxy - spiral galaxy - Pinwheel - Local Group - Andromeda Galaxy - M31 - Milky Way - satellite - star system - Earth - star cluster - star forming region - spiral arm - cavernous - NGC 604 - yardstick - distance scale

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه