شرق به غرب، بالا به پایین

در این سراسرنمای عمودی که از یک افق تا افق دیگر را در بر دارد، سرسوی آسمان شب بر فراز رصدخانه‌ی کوهستان پیک دومیدی را می‌بینیم.
این تصویر از پیوند ۱۹ تک‌نما درست شده که در ساعت‌های پایانی شب ۳۱ اکتبر گرفته شده و سپس به شیوه‌ی افکنش مرکاتور پرداخته شده‌اند به گونه‌ای که هر دو افق را تخت و به شکل واقعی نشان می‌دهند.
بالای چارچوب، سمت خاور چشم‌انداز با گنبد تلسکوپ ۱ متری رصدخانه را می‌بینیم. نوار کهکشان که از پشت این گنبد آغاز شده و در راستایی کج، به پایین، افق آن سمت می‌رسد.
درست سمت راست کهکشان، تابش چشمگیر نور برجگاهی (منطقه‌البروجی) در صفحه‌ی برجگاه سامانه‌ی خورشیدی را می‌بینیم، نوری که توسط گرد و غبار موجود در صفحه‌ی برجگاهی (دایره‌البروجی)ِ سامانه‌ی خورشیدی پراکنده شده [و به چشم ما رسیده].
کهکشان با خوشه‌های ستاره‌ای، ابرهای غبار کیهانی، و سحابی‌های کم‌نورش به همراه نور برجگاهی از نزدیک سرسوی آسمان گذشته‌ و تا پایین، رو به پرتوی هواتاب در باختر ادامه یافته‌اند. این نورها همگی در پایین چارچوب، رو به افق باختری، و پشت دیگر گنبدهای رصدخانه‌ی پیک دومیدی و یک آنتن بلند تقویت مخابراتی ناپدید شده‌اند.

-------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
zenith - Pic du Midi - mercator projection - Milky Way galaxy - zodiacal light - Solar System - ecliptic plane - star cluster - dust cloud - communications relay antenna

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه