درخشش هفت خواهر در میان غبار

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
هفت خواهر پرآوازه‌ی آسمان، خوشه‌ی ستاره‌ای پروین دارد به آهستگی ابری از گاز و غبار که گذرش به آن بخش فضا افتاده را نابود می‌کند.
خوشه‌ی پروین درخشان‌ترین خوشه‌ی ستاره‌ای باز در آسمان سیاره‌ی زمین است و تقریبا در سرتاسر نیمکره‌ی شمالی با چشم نامسلح دیده می‌شود.
گمان می رود ابر غبار جوانی که دارد می‌گذرد بخشی از "کمربند گولد" باشد، حلقه‌ای شگفت‌انگیز از ستاره‌زایی که خورشید ما را در این بخش از کهکشان در بر گرفته. اکنون ۱۰۰ هزار سال است که بخشی از کمربند گولد به گونه‌ای شانسی دارد یکراست از درون خوشه‌ی پیرترِ پروین می‌گذرد و گذرَش به یک کنش و واکنش نیرومند انجامیده که میان ستارگان خوشه و غبار درون ابر جریان دارد:
از سویی ذرات غبار که نور آبی را بیشتر و شدیدتر از نور سرخ می‌پراکنند باعث شده‌اند این ابر در فضای پیرامون ستارگان به یک سحابی بازتابی آبی‌فام تبدیل شود، و از سویی دیگر فشار نور ستارگان به گونه‌ی چشمگیری غبار درون سحابی را پس می‌زند و در این روند، ذرات کوچک‌تر غبار با شدت بیشتری رانده می‌شوند. یک نتیجه‌ی کوتاه مدتِ چنین فرایندی این بوده که چنان چه در این تصویر ژرف می‌بینید، بخش‌هایی از این ابر غبار رشته رشته و لایه‌بندی شده است.
گفتنی است، دنباله‌دار سی/۲۰۱۵ ئی‌آر۶۱ (پان‌استارز) را هم می‌توانید در این تصویر، در گوشه‌ی پایین، سمت چپ چارچوب ببینید.
سامانه‌ی خورشیدی ما به گونه‌ای شانسی نزدیک مرکز یک حلقه‌ی چرخان ستاره‌زایی با ستارگان جوان و پرنور که صفحه‌اش نسبت به صفحه‌ی کهکشان راه شیری کج است جای گرفته. این حلقه به نام کمربند گولد شناخته می‌شود و جایگاه شماری از درخشان ‌ترین ستارگان آسمان شب زمین است.
 -------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Pleiades - star cluster - open cluster - Earth - unaided eye - Gould's belt - star formation - Sun - Milky Way Galaxy - star - reflection nebula -  Comet C/2015 ER61 - PanSTARRS

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه