گرفتگی‌های سال ۲۰۱۷ در چهار کشور

در این تصویر چهار تکه همه‌ی خورشیدگرفتگی‌ها و ماه‌گرفتگی‌های سال ۲۰۱۷ از دیدگاه زمین با یک مقیاس نشان داده شده.
هر چهار نمای درون این تصویر را یک عکاس ماجراجو که برای دنبال کردن گرفتگی‌ها به چهار کشور رفته بود گرفته.
نخستین گرفتگی سال را در چارچوب بالا، سمت چپ می‌بینیم که گرفتگی قرص کامل ماه‌ فوریه در کشور چک است. سایه‌روشن‌های درون این ماه‌گرفتگیِ نیم‌سایه‌ای دستاورد گذشتن ماه از درون بخش‌های بیرونی و پراکنده‌ی سایه‌ی زمین است.
سپس در همان ماه، در چارچوب بالا، سمت راست، قرص تاریک ماه نو را می‌بینیم که وارد قرص خورشید شده و با حلقه‌ای از آتش در میان گرفته شده. این عکسِ خورشیدگرفتگی حلقه‌ای خیره‌کننده در میانه‌های این رویداد در کشور آرژانتین به تصویر کشیده شده.
دو چارچوب پایین گرفتگی‌های ماه اوت را نشان می‌دهند.
سمت چپ عکسی را می‌بینیم که در آلمان گرفته شده و گذر بخشی از ماه از درون سایه‌ی تاریک زمین را نشان می‌دهد که به یک ماه‌گرفتگی پاره‌ای انجامیده.
و سمت راست هم تاج شکوهمند خورشید را می‌بینیم که چهره‌ی کاملا گرفته‌ی خورشید را در آسمان باختر آمریکا در میان گرفته.
در گوشه‌ی سمت چپ هر یک از چارچوب‌ها نیز می‌توانید شماره‌ی ساروس هر رویداد (نمایانگر چرخه‌ی گرفتگی‌ها) را ببینید.
درباره‌ی چرخه‌ی ساروس بخوانید: * رویدادهایی که هر ۱۸ سال یک بار تکرار می‌شوند

------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
planet - Earth - Full Moon - Czech Republic - penumbral lunar eclipse - New Moon - ring of fire - Argentina - annular solar eclipse - umbral shadow - Germany - solar corona - Sun - USA - Saros number

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه