شراره سهمگینِ یک ستاره نوزاد

* اخترشناسان دانشگاه واریک شراره‌ای سهمگین و بسیار بزرگ را در یک ستاره‌ی نوزاد دیده‌اند که می‌تواند آگاهی‌هایی درباره‌ی ریشه‌ی فراسیاره‌هایی با احتمالِ زیست‌پذیری به ما بدهد.
این فوران انرژی و پلاسما که از بزرگ‌ترین نمونه‌های دیده شده در چنین ستاره‌ای بود، ۱۰ هزار بار بزرگ‌تر از بزرگ‌ترین شراره‌ی دیده شده‌ی خورشید خودمان بود.

این یافته که جزییاتش در ماهنامه‌ی انجمن سلطنتی اخترشناسی منتشر شده، چگونگیِ تاثیر این فوران توفنده را بر مواد پیرامون ستاره نشان می‌دهد، موادی که می‌توانند بلوک‌های اختمانی زیستی را برای سیاره‌های آینده بسازند.

این شراره در یک ستاره‌ی جوان رده‌ی ام (M-type) به نام ان‌جی‌تی‌اس جی۱۲۱۹۳۹.۵-۳۵۵۵۵۷ در فاصله‌ی ۶۸۵ سال نوری دیده شده، ستاره‌ای که در گام پیش-رشته‌ی اصلی به سر می‌برد و هنوز مانده تا به اندازه‌ای که قرار است بیشترِ چرخه‌ی زندگی‌اش باشد برسد.

این شراره در یک پیمایش گسترده‌ی شراره‌ها که توسط دانشجوی دکترای دانشگاه واریک، جیمز جکمن بر روی هزاران ستاره انجام گرفت دیده شد. این پیمایش بخشی از یک پروژه برای جستجوی پدیده‌های انفجاری در ستارگان دیگر بود.

شراره‌های ستاره‌ای زمانی رخ می‌دهد که میدان‌های مغناطیسی یک ستاره آرایشی دوباره پیدا کرده و در این فرآیند، انرژی بسیار هنگفتی آزاد می‌کنند. این باعث شتابدهی به ذرات باردار، یا همان پلاسما در ستاره می‌شود که به سطح آن برخورد کرده و دمای آن را تا ۱۰ هزار درجه بالا می‌برند. این انرژی نور دیدنی (مریی) و فروسرخ، و حتی پرتوی X و گاما می‌گسیلد که تلسکوپ‌های زمینی و فضایی می‌توانند آنها را ببینند.

میدان‌های مغناطیسی در ستارگان رده‌ی ام بسیار نیرومندتر از میدان‌های مغناطیسی خورشیدند. بر پایه‌ی برآوردها، شراره‌هایی به این بزرگی رویدادهایی کمیابند، و از سه سال یک بار تا هر دهه دوبار در ستارگان آسمان دیده می‌شوند.

جیمز می‌گوید: «این ستاره به طور معمول فعالیت کم و درخشش ثابتی داشت. ولی ما در آن شب آن را دیدیم که ناگهان هفت برابر درخشان‌تر از همیشه شد و تا هفت ساعت با همین درخشش ثابت ماند که چیزی بسیار افراطی بود. ستاره پس از ۷ ساعت به حالت طبیعی بازگشت.

این گونه شراره‌‌ها را روی خورشید هم دیده می‌شوند، ولی هرگز در بزرگی به پای آن نمی‌رسند. ما این رویدادها را در خورشید خودمان می‌توانیم با جزییات و دقتی باورنکردنی ببینیم. ولی گسترش داده‌های این شناخت به ستارگان دیگر کار دشواریست زیرا داده‌های مورد نیاز برای ستارگان دیگر تاکنون در دسترس نبوده.

این ستاره با سن تنها حدود ۲ میلیون سال، ستاره‌ای بی‌اندازه جوان است. می‌توانیم آن را یک نوزاد بنابیم زیرا تا ده‌ها میلیارد سال دیگر زندگی خواهد کرد و اکنون تازه در یک درصد نخست عمرش است. دمای آن حدود ۲۰۰۰ درجه خنک‌تر از خورشید است ولی اندازه‌اش تقریبا با آن یکیست، که برای یک ستاره‌ی رده‌ای ام اندازه‌ای بسیار بزرگ است. دلیل این بزرگی اینست که ستاره هنوز در روندِ ساخته شدن از مواد درون قرص گاز و غبار پیرامونش است و دارد فشرده و خنک می‌شود؛ روندی که تا رسیدن آن به گام رشته‌ی اصلی ادامه خواهد یافت. در گام رشته‌ی اصلی، دیگر رشدش متوقف شده و شعاع و تابندگی‌اش تا میلیاردها سال ثابت خواهد بود.

جیمز می‌گوید: «دستیابی به این گونه جزییات تنها به لطف ماموریت ماهواره‌ی گایا که اوایل امسال آغاز شد امکان‌پذیر شد.»

به گمان دانشمندان، پرتو ایکسی که از این شراره‌های بزرگ گسیلیده می‌شود بر پیدایش "کندرول"ها اثر می‌گذارد. کندرول‌ها دانه‌های کوچک سرشار از کلسیم-آلومینیوم در قرص پیش‌سیاره‌ای گرداگردِ یک ستاره هستند. از به هم پیوستن این دانه‌ها سیارک‌ها پدید می‌آیند و سرانجام سیاره‌هایی را پیرامون ستاره می‌سازند. این پژوهش بر شناخت ما در زمینه‌ی اثر آشفته‌کننده‌ی شراره‌ها روی قرص پیش‌سیاره‌ای، جابجا کردن موادی که بر پیدایش سیاره‌ها اثر دارند، و اثرگذاری بر ساختار پایانی یک سامانه‌ی سیاره‌ای می‌افزاید.

پرفسور پیتر ویتلی، راهنمای جیمز می‌گوید: «شراره‌ای به این بزرگی می‌تواند برای شکل‌گیری سیاره‌ها هم سودمند باشد و هم نابودکننده. این ستاره هنوز سیاره‌ای نساخته، بنابراین فعالیت‌های شراره‌ایی از این دست چیزی هستند که اخترشناسان ناچار خواهند بود در فرآیند پیدایش سیاره‌ها آن را هم در نظر بگیرند.»

ویتلی می‌افزاید: «همین اکنون بحثی در جریانست بر سر این که آیا شراره‌ها برای سیاره‌های زیست‌پیر خوبند یا بد، زیر آنها مقدار بسیاری پرتوی فرابنفش می‌گسیلند. این می‌تواند آسیب زیستی به جانداران (ارگانیسم‌های) روی سطح سیاره‌شان زده و دی‌ان‌ای آنها را تخریب کند. از سوی دیگر، پرتوهای فرابنفش برای واکنش‌های شیمیایی گوناگونی که آغازگر زندگی هستند مورد نیازست و به طور معمولی این چیزی نیست که مقدارش در این رده از ستارگان به اندازه‌ی کافی بالا باشد. این شراره‌ها توان این را دارند که آغازگر این واکنش‌ها باشند.»

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
stellar flare - star - University of Warwick - habitable exoplanet - plasma - solar flare - Sun - Monthly Notices of the Royal Astronomical Society - planet - M-type star - NGTS J121939.5-355557 - pre-main sequence - James Jackman - solar system - magnetic field - infra-red - x-rays - gamma rays - Earth - Gaia - chondrule - calcium - aluminium - protoplanetary disc - asteroids - planetary system - Peter Wheatley - PhD supervisor - biological - organism - DNA

جادوگر پیر آسمان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
تو ای رنج و پریشانی، دوچندان شو، دو چندان شو! بسوز ای آتش غیبی، بجوش ای دیگ افسونی، خروشان شو، خروشان شو!
شاید بهتر بود مکبث با سحابی سر جادوگر مشورتی می‌کرد!*
--------------------
این عجوزه‌ی کیهانی در حقیقت یک سحابی بازتابی با نمایی هراس‌انگیز است که حدود ۸۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد. سیمای شوم آن رو به ستاره‌ی درخشان پای شکارچی در صورت فلکی شکارچی (جبار) است که درست بیرون از لبه‌ی سمت راست چارچوب جای دارد. [تصویر را ۱۸۰ درجه بچرخانید تا چهره‌ی جادوگر را بهتر ببینید-م]
این ابر گاز و غبار میان‌ستاره‌ای با نام رسمی‌ترِ آی‌سی ۲۱۱۸، حدود ۷۰ سال نوری پهنا دارد و از بازتاب نور ستاره‌ی بتا شکارچی (پای شکارچی) توسط ذرات غبارش روشن شده است.
ولی در این تصویر همنهاده، رنگ آبی آن تنها در اثر نور آبی ستاره‌ی پای شکارچی نیست بلکه به خاطر اینست که ذرات غبار، نور آبی را بیش از نور سرخ می‌پراکنند، فرآیندی فیزیکی همسان با آنچه رنگ آسمان روز زمین را آبی می‌نماید. البته پراش و پراکنش نور در جو زمین توسط مولکول‌های نیتروژن و اکسیژن [و نه غبار کیهانی] انجام می‌شود.

--------------------------------------------
یادداشت:
* گفته‌هایی از نمایشنامه‌ی مکبث، نوشته‌ی ویلیام شکسپیر

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Witch Head Nebula - Macbeth - reflection nebula - star - Rigel - Orion - IC 2118 - Earth - planet - molecule - nitrogen - oxygen

منبع: apod.nasa

کهکشان بر شاخه‌های یک درخت

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
نخست درختان بودند که توجه عکاس را جلب کردند.
تصویربردار این عکس در شهر  سالامانکای اسپانیا بود که متوجه چشم‌نوازیِ درختان بلوط یک بیشه‌زار پس از هرس آنها شد.
پس از درختان، عکاس به سراغ چشم‌انداز کهکشان رفت. وی تا ساعت ۲ بامداد بیدار ماند تا کهکشان راه شیری بالا بیاید و از چشم‌اندازی که وی به دقت برگزیده بود، هم سطح یکی از این درختان باشکوه و باهیبت جای گیرد.
از این چشم‌انداز، رگه‌های غبار تیره‌ی کهکشان به گونه‌ای دیده می‌شدند که گویی ادامه‌ی طبیعی شاخه‌های درختند.
در پایان، این نور بود که باید تنظیم می‌شد. عکاس یک چراغ قوه‌ی روشن را در پشت درخت به گونه‌ای جای داد که با نورش، درخت به حالت ضدنور و تمام تیره دیده شود. از خوش شانسی، درختان دیگر هم در برابر افقِ به نسبت روشن به حالت ضدنور در آمده بودند.
این عکس یک تک‌نما با نوردهی ۳۰ ثانیه‌ای است و با پردازش دیجیتالی، نمای کهکشان راه شیری در آن آشکارتر شده.
در تصویر دوم، نام و نقشه ی صورت های فلکی و شماری از ستارگان این پهنه از آسمان به تصویر افزوده شده.
--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
tree - Salamanca - Spain - oak tree - galaxy - Milky Way Galaxy - dust lane - flashlight - silhouette

منبع: apod.nasa

ویدیویی کمیاب از ابرهای استراتوسفری قطبی

ترک عادت برای یک هواشناس کار سختی‌ست- حتی در تعطیلات. یاکوب کوئیپر، کارشناس هواشناسی هلندی در بامداد فردای کریسمس نگاهی به آسمان کرد و آن را پوشیده از ابرهایی شگفت‌انگیز دید. وی می‌گوید: «نخست فکر کردم گونه‌ای از ابرهای پرسا (سیروس) هستند، ولی بر خلاف همیشه موجدار بودند و حلقه‌هایی نامعمول داشتند. درخشش‌هایی از نور رنگی را که در آنها دیدم فهمیدم که باید ابرهای پوش‌سپهری (استراتوسفری) قطبی یا PSC باشند.»

کوئیپر یک ویدیوی زمان‌گریز هم از این نمایش گرفت. به موج‌های سرگیجه‌آور آن دقت کنید. در ثانیه‌ی ۲۵ هم ابرهای فراز پایین معمولی را بینید که چگونه با سرعت از زیر آنها می‌گذرند.
اگر ویدیو اینجا اجرا نشد می‌توانید آن را در تلگرام، فیسبوک، و یا توییتر یک ستاره در هفت آسمان تماشا کنید

ابرهای پو‌سپهری قطبی ابرهای رایج زمان کریسمس نیستند. در حقیقت آنها پیوند کمی با شرایط آب و هوایی معمولی دارند. آنها در بلندای آسمان، جایی که هواپیماها هم به آن دسترسی ندارند شناورند.

لایه‌ی پوش‌سپهر (استراتوسفر) به طور معمول جایی بدون ابر و کاملا ترانما (شفاف) است. این لایه بسیار خشک است و مولکول‌های آب در آن بسیار از هم جدا هستند. ولی اگر دما تا ۸۵- پایین بیاید، این مولکول‌ها ناگهان آغاز به نزدیک شدن به هم و انباشته شدن کرده و بلورهایی از یخ می‌سازند که همان پی‌ا‌س‌سی‌ها را پدید می‌آورند.

کوئیپر می‌گوید: «من ۴۰ سالست که در سازمان ملی هواشناسی در مرکز هلند کار می‌کنم. تنها دو بار ابرهای پو‌ش‌سپهری به این گستردگی دیده‌ام. هیجان‌انگیز بود. انتظار نداشتم پوش‌سپهر بر فراز کشور ما هم تا این اندازه سرد بشود. یکی دیگر از دانشمندان هواشناس همکارم نیز گفته‌ی مرا تایید کرد. او هم بسیار شگفت‌زده شده بود.»

بلورهای ریز درون ابرهای پوش‌سپهری هر از گاهی نمایش رنگین‌کمانی آن چنان درخشانی پدید می‌آورند که با شفق قطبی اشتباه گرفته می‌شوند. در برخی زمان‌ها با گذشتن آفتاب از درون این بلورهای ریز یخ که پهنایی حدود ۱۰ میکرون دارند، تابش رنگین‌کمانی ویژه‌ای پدید می‌آید. در ابرهای درون ویدیوی کوئیپر هم چند درخشش رنگین‌کمانی گذرا پدید می‌آید [به این ابرها ابرهای رنگین‌تاب یا رنگین‌کمانی هم می‌گویند. نمونه‌ای از آنها را اینجا ببینید-م].

ابرهای پوش‌سپری قطبی دو گونه‌اند: گونه‌ی ۱ ریزقطره‌های آبداری (هیدراته‌ای) از اسید نیتریک و اسید سولفوریک دارند. این مواد شیمیایی می‌توانند لایه‌ی ازون را نابود کنند. در واقع در فوریه‌ی ۲۰۱۶، در پی بروز پی‌اس‌سی‌های گونه‌ی ۱ در آسمان بریتانیا، سوراخی هم در لایه‌ی اوزون آنجا پدید آمد. پی‌اس‌سی‌های گونه‌ی ۲ یخی و رنگینند. آنها آسیب کمی به لایه‌ی ازون می‌رسانند. ابرهایی که کوئیپر دیده می‌توانند آمیزه‌ای از هر دو گونه باشند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Dutch - Jacob Kuiper - Christmas - cirrus - polar stratospheric cloud - PSC - time-lapse - Earth - molecule - crystal - National Meteorological Office - stratosphere - ice crystal - aurora - hydrated - nitric acid - sulphuric acid - ozone - UK - Type 1 PSCs - Type II PSCs

منبع: spaceweather

نگاره هنری از دنیایی که هنوز ندیده‌ایم

در روز ۱ ژانویه، همزمان با جشن آغاز سال ۲۰۱۹، فضاپیمای نیوهورایزنز هم از کنار اولتیما تولی خواهد گذشت.
این جرمِ کمربند کوییپر (کی‌بی‌او) ۶.۵ میلیارد کیلومتر از خورشید فاصله دارد. عنوان رده‌بندی آن "۲۰۱۴ ام‌یو۶۹" است ولی به نام اولتیما تولی که به معنای "فراسوی مرزهای دنیای شناخته شده" است نیز نامیده شده.
سه سال پیش، پس از دیدار نیوهورایزنز با پلوتو در سال ۲۰۱۵، این فضاپیما رشته مانورهای تغییر مسیر را برای رسیدن به این جرم و انجامِ دورترین گذر نسبت به زمین، با گذشتن از فاصله‌ی حدود ۳۵۰۰ کیلومتری آن آغاز کرد [خوانده بودید: * مانورهای فضاپیمای نیوهورایزنز برای تغییر مسیر آغاز شده است].
اندازه‌ی خود این دنیای کوچک حدود ۳۰ کیلومتر است. در سال ۲۰۱۷ دانشمندان به کمک تلسکوپ‌های زمینی تغییر نور یک ستاره‌ی دوردست که از پشت اولتیما تولی می‌گذشت را زیر نظر گرفتند. نور ستاره به گونه‌ای خاموش و روشن شد که نشانگر جرمی کشیده با دو لوب بود، یا شاید هم یک دوتاییِ نزدیک به هم -مانند چیزی که در این نگاره‌ی هنری دیده می‌شود [اینجا خواندید: * هدف بعدی نیوهورایزنز جالب‌تر از پیش شد].
نیوهورایزنز با گذشتن از کنار این جرم، عکس‌های نمای نزدیکی از سطح ناشناخته‌ی آن زیر نور کم‌جان خورشیدِ دوردست خواهد گرفت.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
New Horizons - Ultima Thule - Kuiper belt - Sun - 2014 MU69 - Plut - Earth - contact binary -

منبع: apod.nasa

تکه سنگی که از مریخ آمده

در روز ۲۷ دسامبر ۱۹۸۴ شهاب‌سنگ پرآوازه‌ای که از سیاره‌ی بهرام (مریخ) آمده بود در قطب جنوب یافته شد [دو روز پیش سالگرد این کشف بود].

این شهاب‌سنگ که به نام "آلن هیلز ۸۴۰۰۱" (ای‌ال‌اچ۸۴۰۰۱) شناخته می‌شود در تپه‌های آلن (آلن هیلز) که دسته‌ای از تپه‌ها در جنوبگانست، و توسط یک گروه آمریکاییِ جویندگان شهاب‌سنگ از برنامه‌ی ANSMET در بنیاد ملی دانش یافته شد.

این سنگ آسمانی ۱.۸ کیلوگرمی یکی از کهن‌ترین شهاب‌های مریخی* است که تاکنون روی زمین یافته شده. دانشمندان برآورد می‌کنند این سنگ بیش از ۴ میلیارد سال پیش از سخت شدن گدازه‌ها پدید آمده، زمانی که هنوز آب مایع روی سطح بهرام روان بود. این سنگ همچنین آغازگر جنجال‌ها درباره‌ی جستجوی زندگی‌ای که شاید هنوز در بهرام جریان داشته باشد بوده.

دانشمندان بر این باورند که این شهاب‌سنگ احتمالا از منطقه‌ای از سیاره‌ی سرخ به نام دره‌وار مارینر آمده. آنها برای تعیین این موضوع داده‌های فضاپیماها از همنهش شیمیایی بهرام را با همنهش شیمیایی شهاب‌سنگ مقایسه کردند. به گمان پژوهشگران، این سنگ حدود ۱۷ میلیون سال پیش، در پی برخورد یک شهاب به سطح بهرام از آن جدا شده و پس از یک سرگردانی درازمدت در فضا، سرانجام حدود ۱۳ هزار سال پیش سر از زمین در آورده بوده.

--------------------------------------------
یادداشت:
*همنهش‌های عنصری و ایزوتوپی این شهاب‌سنگ‌ها همسان با سنگ‌ها و گازهای جَوی‌ایست که توسط فضاپیماها در بهرام بررسی شده‌اند، از همین رو خاستگاه آنها را سیاره‌ی بهرام می‌دانند. [ویکیپدیای انگلیسی]

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Allan Hills 8400 - Allan Hills - Antarctica - meteorite - National Science Foundation - ANSMET - Earth - Mars - Valles Marineri - Earth

منبع: Space.com

بازوهای پیچیده و زیبای یک کهکشان

کهکشان مارپیچی میله‌ای ان‌جی‌سی ۱۳۶۵ با داشتن پهنایی حدود ۲۰۰ هزار سال نوری، به تمام معنا یک جزیره‌ی باعظمت کیهانی‌ست.
ان‌جی‌سی ۱۳۶۵ که با فاصله‌ی ۶۰ میلیون سال نوری از ما، در صورت فلکی شیمیایی کوره جای دارد، یکی از اعضای برجسته‌ی خوشه‌ی کهکشانیِ شناخته شده‌ی کوره است.
این تصویر رنگی بسیار واضح و روشن، منطقه‌های ستاره‌زایی پرانرژی در دو سر میله‌ی کهکشان و در راستای بازوهای مارپیچی آن را به همراه رگه‌های غبار روی هسته‌ی پرنورش نشان می‌دهد. در دل هسته هم یک ابرسیاهچاله لانه دارد.
به باور اخترشناسان، میله‌ی بزرگ ان‌جی‌سی ۱۳۶۵ با کشاندن گاز و غبار به درون مناطق ستاره‌زا و سرانجام، ریختن مواد در کام سیاهچاله‌ی مرکزی، نقشی کلیدی در روند فرگشت این کهکشان بازی می‌کند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
 NGC 1365 - barred spiral galax - island universe - constellation Fornax - Fornax galaxy cluster - bar - spiral arm - core - supermassive black hole

منبع: apod.nasa

چرا اولتیما تولی، مقصد بعدی نیوهورایزنز برایمان مهم است؟

اولتیما تولی (۲۰۱۴ ام‌یو۶۹)، هدف بعدی نیوهورایزنز، در عکس‌های کنونی این فضاپیما هنوز چیزی بیش از یک نقطه‌ی روشن کوچک در میان ستارگان نیست، ولی تنها تا سه روز دیگر این جرمِ رازآلود تبدیل به دنیایی نو پیش چشمان خواهد شد. تازه‌ترین عکس نیوهورازنز از این جرم را اینجا می‌بینید. نیوهورایزنز این عکس را به کمک دوربین شناسایی برد بلند خود (لوری) گرفته.
این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
پژوهشگران برای دیدن اولتیما تولی بسیار هیجان‌زده‌اند، ولی چرا؟

اولتیما تولی جرمی بسیار کهن و آغازین است و بیش از چهار میلیارد سالست که در محیط سرد و دوردست کمربند کوییپر به گرد خورشید می‌گردد. این جرم در زمان پیدایش سیاره‌ها حضور داشته و اساسا از آن هنگام تا به امروز دست نخورده مانده است. اولتیما تولی یک کپسول زمان است و چشم‌انتظارِ این که ما را از رازهای پیدایش زمین آگاه کند.

کتی اولکین، دانشمند برنامه‌ی نیوهورایزنز از بنیاد پژوهش جنوب باختر می‌گوید: «مدار اولتیما تولی به ما می‌گوید که کهن‌ترین جرمیست که تاکنون بررسی کرده‌ایم. من برای دیدن ساختارهای سطحی این دنیای کوچک، به ویژه دهانه‌های روی آن هیجان‌زده‌ام. دهانه‌ها می‌توانند پنجره‌ای برای دیدن همنهش‌های زیر سطح اولتیما باشند. همچنین از روی شمار دهانه‌های برخوردی آن می‌توانیم درباره‌ی شمارِ اجرام کوچک در دوردست‌های سامانه‌ی خورشیدی آگاه شویم.»

فضاپیمای نیوهورایزنز ساعت ۱۲:۳۳ بامداد روز ۱ ژانویه‌ی ۲۰۱۹ به وقت خاور آمریکا (ساعت ۹:۰۳ بامداد به وقت ایران) از کنار اولتیما تولی خواهد گذشت.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
NASA - New Horizons - Long Range Reconnaissance Imager - LORRI - Ultima Thule - sun - star - Kuiper Belt - planet - time capsule - Earth - crater - Deputy Project Scientist - Cathy Olkin - Southwest Research Institute - solar system

منبع: spaceweather

سحابی بزرگ شاه‌تخته، کارخانه ابرنواختر

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
سحابی بزرگ شاه‌تخته (کارینا)، جواهری در آسمان نیمکره‌ی جنوبی که به نام ان‌جی‌سی ۳۳۷۲ نیز شناخته می‌شود، با پهنای حدود ۳۰۰ سال نوری یکی از بزرگ‌ترین منطقه‌های ستاره‌زایی در کهکشان راه شیری است.
این سحابی هم مانند همتای شمالی‌ترش، سحابی بزرگ شکارچی، با چشم نامسلح دیده می‌شود هر چند که با فاصله‌ی ۷۵۰۰ سال نوری از زمین، حدود پنج برابر از آن دورتر است [پس تصورش را بکنید که اگر به اندازه‌ی شکارچی به ما نزدیک بود چقدر دیده می‌شد-م].
این نمای نزدیک تلسکوپی باشکوه بیش از ۵۰ سال نوری را در بر گرفته و جزییات چشمگیری از رشته‌های برافروخته‌ در بخش مرکزیِ گازهای میان‌ستاره‌ای و ابرهای تیره‌ی غبار تیره‌ی کیهانی را نشان می‌دهد.
سحابی شاه‌تخته منزلگاه ستارگان جوان و بی‌اندازه پرجرمیست، از جمله ستارگان خوشه‌ی باز ترامپلر۱۴ (بالا، سمت چپ مرکز) و ستاره‌ی همچنان پر راز و رمزِ اِتا-شاه‌تخته که بیش از ۱۰۰ برابر پرجرم‌تر از خورشید است.
در این تصویر، اتا شاه‌تخته درخشان‌ترین ستاره در مرکز تصویر، زیر سحابی غبارآلود سوراخ کلید (ان‌جی‌سی ۳۳۲۴) است.
نماهای پرتو X نشان می‌دهند که سحابی بزرگ شاه‌تخته به تمام معنا یک کارخانه‌ی ابرنواختر است- همین اتا اه‌تخته هم ستاره‌ایست که چیزی به انفجار و ابرنواختر شدنش نمانده.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Great Carina Nebula - NGC 3372 - galaxy - Great Orion Nebula - open cluster - Trumpler 14 - Eta Carinae - Sun - Keyhole Nebula - NGC 3324 - supernov - X-ray

منبع: apod.nasa

شاه‌میگو، زاینده ستارگان غول‌پیکر

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
هنوز هیچ کس به درستی نمی‌داند که چرا سحابی شاه‌میگو یا ان‌جی‌سی ۶۵۳۷ برخی از پرجرم‌ترین ستارگانِ شناخته شده‌ی کیهان را می‌سازد. نزدیک مرکز این سحابی یک خوشه‌ی ستاره‌ای باز به نام پیسمیس ۲۴ است که دارد ستارگانی با درخشش و جرم نامعمول پدید می‌آورد.
پرتوی آبی‌فام نزدیک به منطقه‌ی ستاره‌زایی در مرکز سحابی از تابشی‌ست که توسط گاز یونیده‌ی هیدروژن گسیلیده شده.
گازها، غبارهای تیره، جنین‌های ستاره‌ای، و ستارگان نوزاد همه با هم پرده‌ی پرنقش و نگاری را گرداگرد این سحابی پدید آورده‌اند
طرح‌های پیچیده‌ی این پرده دستاورد برهمکنش‌های پیچیده میان بادهای ستاره‌ای، فشار تابش ستارگان، میدان‌های مغناطیسی و گرانش است.
ان‌جی‌سی ۶۳۵۷ حدود ۴۰۰ سال نوری پهنا دارد و با فاصله‌ی نزدیک به ۸۰۰۰ سال نوری از زمین، در راستای صورت فلکی کژدم (عقرب) دیده می‌شود.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
NGC 6357 - Lobster Nebula - star - open star cluster - Pismis 24 - emission - ionized - hydrogen - interstellar wind - magnetic field - constellation of the Scorpion

منبع: apod.nasa

رده تازه‌ای از سیاره‌ها: سیاره‌های پر از یاقوت!

* گونه‌ی تازه‌ای از فراسیاره‌ها (سیاره‌های فراخورشیدی) یافته شده که می‌توانند پر از یاقوت و یاقوت کبود باشند.

یک دسته از فراسیاره‌هایی که تاکنون پیرامون ستارگان دیگر یافته شده سیاره‌های ابرزمین بوده: سیاره‌های سنگی (زمین‌سان) که می‌توانند تا ۱۰ برابر زمین جرم داشته باشند. هنوز چیزهای بسیاری درباره‌ی این اجرام ناشناخته مانده، زیرا نمونه‌ی شناخته شده‌ای از آنها در سامانه‌ی خورشیدی نداریم.
دانشمندان فراسیاره‌ی ۵۵-خرچنگ ئی را در رده‌ای تازه از ابرزمین‌ها گنجانده‌اند. این رده از ابرزمین‌ها می‌توانند پر از یاقوت و یاقوت کبود باشند.
به همین دلیل، یک گروه از اخترشناسان سوییسی و انگلیسی جگونگی شکل‌گیری این اجرام را بررسی کرده‌اند. سیاره‌ها در قرص‌های پیش‌سیاره‌ای گاز و غباری که ستاره‌های نوزاد را در بر گرفته ساخته می‌شوند. دما در این قرص‌ها بسته به دوری و نزدیکی به ستاره متفاوت است. این بر شکل‌گیری نوع کانی‌هایی که در جاهای گوناگون این قرص پدید می‌آید اثر می‌گذارد. دانشمندان می‌گویند این می‌تواند به شکل‌گیری سیاره‌هایی گوناگون با همنهش‌های (ترکیب‌های) متفاوت بیانجامد.

اکنون دانشمندان می‌گویند احتمال دارد رده‌ی تازه‌ای از ابرزمین‌ها را یافته باشند- ابرزمینی پر از یاقوت و یاقوت کبود.

کارولین دورن، نویسنده‌ی اصلی پژوهش و دانشمند فراسیاره‌ها در دانشگاه زوریخ سوییس به اسپیس دات کام کفت: «ما نشان داده‌ایم که گوناگونیِ همنهشی سیاره‌ها -به ویژه ابرزمین‌ها- می‌تواند بسیار گسترده‌تر از چیزی که در گذشته می‌پنداشیم باشد.»

دورن می‌گوید پژوهشگران در گذشته ابرزمین‌ها را سرشار از آهن می‌دانستند -چیزی مانند زمین. این سیاره‌ها می‌بایست در بخش‌های خنک‌تر قرصِ پیش‌سیاره‌ای ساخته می‌شوند.

ولی دورن و همکارانش می‌گویند این رده‌ی تازه‌ی ابرزمین‌ها سرشار از کلسیم و آلومینیوم، و همچنین کانی‌های سرشار از این عنصرها، مانند یاقوت و یاقوت کبود هستند. این سیاره‌ها می‌بایست در بخش‌های داغ‌ترِ قرص پیش‌سیاره‌ای ساخته شوند.

بر پایه‌ی نتیجه‌گیری این دانشمندان، چگالی چنین ابرزمین‌هایی باید ۱۰ تا ۲۰ برابر کمتر از زمین باشند. افزون بر این، آنها به پژوهش گذشته هم اشاره کرده‌اند که در آن، ابرزمین‌هایی با چنین توصیفی یافته شده بود.

برای نمونه، دورن و همکارانش ابرزمین‌های ۵۵ خرچنگ-ئی (55 Cancri e) و "وسپ-۴۷ ئی" (WASP-47 e) را بررسی کردند؛ پژوهشی در گذشته نشان داده بود که آنها به گونه‌ی نامعمولی کم‌چگالند. یک توضیح احتمالی برای این چگالی کم می‌تواند این باشد که جو انبوهی دارند، ولی آنها چنین چیزی را بسیار بعید دانستند زیرا این سیاره‌ها به اندازه‌ای به ستاره‌شان نزدیکند که بی‌اندازه داغند و بنابراین جو انبوهشان احتمالا بسیار پیش از این تبخیر و نابود شده. در یکی دیگر از پژوهش‌های گذشته، سیاره‌ی اچ‌دی ۲۱۹۱۳۴ بی  که آن هم به نظر می‌رسد چنین همنهشی داشته باشد بررسی شده بود.

دورن می‌گوید: «بر پایه‌ی مدل‌های ما و همچنین مشاهدات، احتمال بسیاری هست که این سیاره‌های بررسی شده [که بسیار به ستاره‌ی خود نزدیکند] در مقایسه با بیشتر ابرزمین‌ها همنهشِ درونیِ متفاوتی داشته باشند.»

جزییات این پژوهش در شماره‌ی برخطِ ماهنامه‌ی انجمن سسلطنتی اخترشناسی منتشر شده است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
super-Earth - planet - ruby - sapphire - star - exoplanet - solar system - Switzerland - England - protoplanetary disk - mineral - Caroline Dorn - University of Zurich - calcium - aluminum - element - 55 Cancri e - WASP-47 e - HD 219134 b - Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

جزیره غول‌پیکر کیهانی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
ام۱۰۰، یک جزیره‌ی باشکوه کیهانی، به درستی به عنوان یک کهکشان مارپیچی فَرساز، با پیکره‌ی باشکوه شناخته می‌شود.
ام۱۰۰ کهکشانی بزرگ با با بیش از ۱۰۰ میلیارد ستاره، با بازوهای مارپیچی خوش‌ریخت، بسیار همانند راه شیری خودمانست. این کهکشان که به نام ان‌جی‌سی ۴۳۲۱ نیز شناخته می‌شود یکی از درخشان‌ترین اعضای خوشه‌ی کهکشانی دوشیزه است و با قاصله‌ی ۵۶ میلیون سال نوری از زمین، در راستای صورت فلکی گیسو دیده می‌شود.
این عکس به تازگی با دوربین میدان گسترده‌ی شماره ۳ی تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده و خوشه‌های ستاره‌ای درخشان و آبی‌فام و رگه‌های پرپیچ و تاب غبار را که نماد این رده از کهکشان‌ها هستند به خوبی نمایان کرده است.
بررسی‌هایی که روی ستارگان متغیر درون ام۱۰۰ انجام شده نقش بزرگی در تعیین اندازه و سن کیهان داشته است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
M100 - spiral galaxy - star - spiral arm - Milky Way Galaxy - Virgo Cluster - NGC 4321 - constellation of Berenice's Hair - Coma Berenice - Hubble Space Telescope - Wide Field Camera 3 - star cluster - variable star

منبع: apod.nasa

دهانه پوشیده از یخ در سیاره سرخ


آنچه در این تصویر می‌بینید دهانه‌ی کارالوف نزدیک قطب شمال سیاره‌ی بهرام (مریخ) است که با کوهی از آب یخ‌زده به پهنای ۸۲ کیلومتر و ضخامت حدود ۲ کیلومتر پر شده.

این آب یخ‌زده پایدار و همیشگی است. گمان می‌رود لایه‌ای از هوای سرد در این دهانه به دام افتاده که جلوی آب شدن این یخ را حتی در تابستان‌های قطبی یک ساله‌ی سیاره هم می‌گیرد.

این عکس از پیوند نوارهای تصویری دوربینِ فضاپیمای اروپایی مارس اکسپرس که از ۲۰۰۳ تاکنون در مدار بهرامست درست شده. این نوارهای تصویری در آوریل همین امسال گرفته شده‌ بودند. داده‌ها پردازش شده‌اند تا نمای دهانه را از پهلو نشان دهند. هر پیکسل تصویر هم‌ارز ۲۱ متر است.

رالف یومان از مرکز هوافضای آلمان، جایی که پردازش در آن انجام شده می‌گوید: «به احتمال بسیار گرد و خاک نرم هم با این یخ آمیخته شده ولی مقدارش به آن اندازه نیست که نمای سطحش را تغییر دهد. رنگ، همان رنگیست که می‌بینید.»

در قطب‌های سیاره هم آب یخ‌زده‌ی همیشگی، آمیخته با یخ خشک (یخ دی‌اکسید کربن) وجود دارد. در زمستان نیمکره‌ی شمالی، لایه‌ای از یخ دی اکسیدکربن به ضخامت ۱ تا ۲ متر روی کلاهک یخی همیشگی قطب می‌نشیند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Mars - Korolev Crater - Red Planet - High Resolution Stereo Camera - European Space Agency - Mars Express - Ralf Jaumann - German Aerospace Center - planet’ - carbon dioxide - ice cap

منبع: newscientist

۵۰ سالگی یکی از پرآوازه‌ترین عکس‌های ثبت شده تا به امروز


این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
۵۰ سال پیش در روزی چون امروز، یکی از پرآوازه‌ترین عکس‌هایی که تا به امروز ثبت شده گرفته شد، آن هم از مدار ماه. این تصویر نمادین که اکنون به نام تصویر "طلوع زمین" (Earthrise) شناخته می‌شود زمین را نشان می‌دهد که از چشم فضانوردان آپولو ۸  دارد از پشت پیکره‌ی ماه بالا می‌آید.
ولی این تصویر پرآوازه‌ی طلوع زمین در حقیقت "دومین" عکسی بود که از طلوع زمین در ماه گرفته شده بود- این تنها نخستین عکس "رنگی" از این رویداد بود.
ولی با فناوری‌های دیجیتالیِ امروز توانسته‌اند نخستین تصویر طلوع زمین -که در اصل سیاه و سفید بوده- را بازسازی کنند تا وضوح و رنگِ سه عکس نخست را داشته باشد.
البته عکسی که اینجا می‌بینید یک نمای نزدیک از عکسی‌ست که بیل آندرس، فضانورد آپولو ۸ گرفته بود. اکنون به لطف فناوری‌های نوین و نبوغ کارشناسان، همگی می‌توانیم آن را ببینیم.
یادداشت تاریخی: یک عکس سیاه و سفید تاریخی دیگر هم در همین زمینه وجود دارد. تصویری از غروب زمین پشت افق ماه که دو سال پیش از آپولو، توسط فضاپیمای "مدارگرد ماه ۱" گرفته شده بود.
نخستین عکس زمین در افق ماه. این عکس در ۲۳ اوت ۱۹۶۶ توسط فضاپیمای "مدارکرد ماه ۱" گرفته شد- اندازه‌ی بزرگ‌تر

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Moon - Earthrise - Moon - Apollo 8 - astronaut - Bill Anders - Lunar Orbiter 1

منبع: apod.nasa

هدف بعدی نیوهورایزنز و بزرگترین رازش

فضاپیمای نیوهورایزنز ناسا اکنون در فاصله‌ی ۱۲ میلیون کیلومتری مقصد بعدی‌اش، "اولتیما تولی" (۲۰۱۴ ام‌یو۶۹) است و دارد به سرعت به آن نزدیک می‌شود. در نخستین روز سال ۲۰۱۹، نیوهورایزنز از فاصله‌ای یک سوم فاصله‌ای که در ژوییه‌ی ۲۰۱۵ از پلوتو داشت از کنار اولتیما خواهد گذشت و جیزهایی را درباره‌اش آشکار خواهد کرد ... چیزهایی که هیچ کس نمی‌داند چیست، در حقیقت رازهای آن از پیش آغاز شده است.
عکس‌های بُرد بلندِ اولتیما تولی هیچ منحنی نوری‌ای را در آن نشان نمی‌دهد، به بیان دیگر نورش ثابت است و تغییری نمی‌کند. پژوهشگر اصلی برنامه‌ی نیوهورایزنز، آلن استرن از بنیاد پژوهشی جنوب باختر، آن را واقعا اسرارآمیز می‌داند- به این دلیل:

سال گذشته دانشمندان تغییر نور یک ستاره‌ی دوردست که از پشت اولتیما تولی می‌گذشت را زیر نظر گرفتند. نور ستاره به گونه‌ای خاموش و روشن شد که نشانگر جرمی کشیده با دو لوب بود، شاید هم یک جرم دوتایی (اینجا خواندید: * هدف بعدی نیوهورایزنز جالب‌تر از پیش شد). انتظار می‌رود یک چنین جرمی به هنگام چرخش، نوری که از آفتاب بازمی‌تاباند هم کاهش و افزایش یابد، ولی برای اولتیما تولی اینگونه نبود.

جریان چیست؟ اعضای گروه نیوهورایزنز نظریه‌های گوناگونی دارند. مارک بویی از بنیاد پژوهش جنوب باختر می‌گوید: «شاید قطب چرخش این جرم تقریبا درست رو به فضاپیما باشد.» ولی یک چنین همترازی‌ای بعید است.

مارک شوالتر از بنیاد جستجوی هوش فرازمینی (SETI) هم می‌گوید: « نظریه‌ی دیگر اینست که اولتیما تولی با ابری از غبار در بر گرفته شده که منحنی نوری آن را خنثا می‌کند-- بسیار مانند گیسوی یک دنباله‌دار که اغلب، نور بازتابیده از هسته‌ی مرکزی را پنهان می‌کند.»

آن وربیسکر از دانشگاه ویرجینیا هم می‌گوید: «یک نظریه‌ی جالب‌تر اینست که اولتیما تولی با چندین ماه غلتان کوچک در بر گرفته شده. اگر هر یک از این ماهک‌ها منحنی نوری خودش را داشته باشد، همگی آنها با هم می‌توانند یک برهم‌نهی آشفته از منحنی‌های نوری پدید بیاورند که برای نیوهورایزنز تنها مانند یک منحنی نوری کوچک دیده شود.»

استرن می‌گوید: «سخت است که بگوییم کدام نظریه درست است.» «به زودی به پاسخ این چیستان می‌رسیم- نیوهورایزنز با گذشتن از فراز اولتیما تولی در روزهای ۳۱ دسامبر و ۱ ژانویه عکس‌هایی پروضوح از آن خواهد گرفت و تنها یک روز بعد نخستین دسته‌ی آنها روی زمین دریافت خواهد شد. ما با دیدن این عکس‌ها پاسخ نخستین راز آزاردهنده‌ی اولتیما تولی را خوهیم یافت. با ما باشید.»

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
NASA - New Horizons - Ultima Thule - New Year's Day - Kuiper Belt Object - Pluto - light curve - Alan Stern - Southwest Research Institute - star - binary system - reflect - Marc Bui - SETI Institute - Mark Showalter - comet - coma - nucleus - moon - University of Virginia - Anne Verbiscer

منبع: spaceweather

طلوع زمین: بازسازی ویدیویی یک رویداد ۵۰ ساله

اگر ویدیو اینجا اجرا نشد می‌توانید آن را در تلگرام، توییتر، و یا فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان ببینید

از ثانیه‌ی ۱۲ این ویدیو چیزی شگفت‌انگیز آغاز می‌شود- طلوع زمین!
این چشم‌انداز که پیش از آن هرگز توسط انسان دیده نشده بود، ۵۰ سال پیش، در روزی چون فردا توسط فضانوردان آپولو ۸ ضبط شده و زمین را نشان می‌دهد که دارد از افق ماهِ خودش بالا می‌آید. آپولو ۸ در آن هنگام داشت در مداری به گرد ماه می‌چرخید و سرنشینانش بی‌درنگ آغاز به عکس گرفتن از این صحنه‌ی خیره‌کننده که به دلیل پیشروی خود آپولو ۸ در مدار ماه به وجود آمده بود.کردند.
این ویدیو یک بازیابی نوین از این رویداد است و آن را مانند این که با دوربین‌های ویدیویی پیشرفته ضبط شده باشد نشان می‌دهد.
زمین مانند یک گویِ رنگین از پشت افق دوردست و ناآشنای ماه بالا می‌آید و صحنه‌ای مانند طلوع ماه از پشت افق آشنای زمین پدید می‌آورد.
این چشم‌انداز از دید برخی نمادِ پیوند و یگانگی انسان‌هاست: این تیله‌ی آبی بزرگ ما هستیم، جایی که همگی در آن زندگی می‌کنیم.
توجه کنید که این یک ویدیوی زمان‌گریز (دور تند) نیست. این سرعت واقعی زمین به هنگام برخاستنش از چشم سرنشینان آپولو ۸ است.
هفت ماه پس از آن، و سه ماموریت بعد، فضانوردان آپولو ۱۱ نه تنها به گرد ماه چرخیدند، بلکه [برای نخستین بار] بر سطح آن هم فرود آمدند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Earth - Moon - Apollo 8 - moonrise - blue marble - Apollo 11

منبع: apod.nasa

روشی نوین برای ردیابی ماده تاریک

اخترشناسان با بهره از داده‌های تلسکوپ فضایی هابل روشی انقلابی برای ردیابی ماده‌ی تاریک در خوشه‌های کهکشانی ابداع کرده‌اند. این روش به اخترشناسان امکان می‌دهد تا پراکندگی ماده‌ی تاریک را دقیق‌تر از همه‌ی رو‌ش‌های گذشته "ببینند"، و این شاید بتواند برای کاوش سرشت ماده‌ی تاریک هم کارایی داشته باشد. گزارش این پژوهش در ماهنامه‌ی انجمن سلطنتی اخترشناسی منتشر شده است.
آبل اس۱۰۶۳، یکی از خوشه‌های کهکشانیِ رصد شده در برنامه‌ی "میدان‌های مرزی" هابل. جرم کلیِ خوشه، چه ماده‌ی تاریک و چه معمولی، مانند یک عدسی گرانشی رفتار کرده و شکل کهکشان‌های دورتر را دگرگون کرده است. در گذشته از این پدیده برای برآورد پراکندگیِ ماده‌ی تاریک در خوشه‌ها بهره می‌گرفتند. ولی در روشی تازه که هم دقیق‌تر و هم سریع‌تر است، از تابش درون‌خوشه‌ای (رنگ آبی) که نور ستارگانِ میانِ کهکشان‌های خوشه است و پراکندگیِ ماده‌ی تاریک را دنبال می‌کند کمک می‌گیرند.
در چند دهه‌ی گذشته دانشمندان کوشیده‌اند به سرشت ماده‌ی تاریک، جوهره‌ای اسرارآمیز که فراوان‌ترین ماده‌ی کیهان است پی ببرند و نقشه‌ای از پراکندگی آن در کیهان پدید بیاورند. اکنون اخترشناسان استرالیایی و اسپانیایی از داده‌های برنامه‌ی "میدان‌های مرزی" هابل برای بررسی دقیقِ پراکندگی ماده‌ی تاریک کمک گرفته‌اند.

میریا مونتس از دانشگاه نیو ساوت ویلز استرالیا و نویسنده‌ی اصلی این پژوهش می‌گوید: «ما راهی برای "دیدن" ماده‌ی تاریک پیدا کرده‌ایم. ما دریافته‌ایم که تابش بسیار محو در خوشه‌های کهکشانی (تابش درون‌خوشه‌ای)، نقشه‌ای از چگونگی پراکندگی ماده‌ی تاریک را به ما نشان می‌دهد.»

تابش درون‌خوشه‌ای یکی از پیامدهای برخورد و برهم‌کنش میان کهکشان‌هاست. در این برهمکنش‌ها تک‌ستارگانی از کهکشان‌ها جدا شده و آزادانه در فضای درون خوشه شناور می‌شوند. آنها پس از جدا شدن از کهکشان خود سر از جایی در می‌آورند که بیشتر جرم خوشه -به طور عمده ماده‌ی تاریک- در آنست.

مونتس می‌گوید: «این ستارگان پراکندگی‌ای همسان با پراکندگی ماده‌ی تاریک به دست می‌آورند.» هم ماده‌ی تاریک و هم این ستارگان پرت افتاده (که تابش درون‌خوشه‌ای را پدید می‌آورند) مانند دو جزء بی‌برخورد (collisionless) رفتار کرده و توان و پتانسیل گرانشی خود خوشه را دنبال می‌کنند. بر پایه‌ی این پژوهش، تابش درون‌خوشه‌ای هم‌تراز با ماده‌ی تاریک است و پراکندگی آن را با دقتی بیشتر از همه‌ی رو‌‌ش‌هایی گذشته که از ردیاب‌های نوری بهره می‌گرفتند آشکار می‌کند.

این روش نسبت به روش پیچیده‌ی همگرایی گرانشی کارآمدتر است. روش همگرایی گرانشی هم نیاز به بازسازی دقیق عدسی گرانشی دارد و هم نیازمند طیف‌بینی‌های وقت‌گیر است. روش ارایه شده توسط مونتس تنها نیاز به تصویربرداری ژرف دارد. این بدین معناست که در یک زمانِ رصدی برابر، خوشه‌های بیشتری را می‌توان در روش مونتس بررسی کرد.

نتایج این پژوهش احتمال این که بتوانیم سرشت ماده‌ی تاریک را بررسی کنیم را مطرح می‌کند. ایگناسیو تروخیلیو از بنیاد اخترفیزیک جزایر قناری و یکی از نویسندگان این پژوهش می‌گوید: «اگر ماده‌ی تاریک با خودش برهم‌کنش داشته باشد، می‌توانیم آن را مانند شکاف‌هایی کوچک در پراکندگی ماده‌ی تاریک، در مقایسه با تابش بسیار کم‌جانِ این ستاره‌ها شناسایی کنیم.» تاکنون تنها چیزی که درباره‌ی ماده‌ی تاریک فهمیده‌ایم اینست که برهم‌کنش گرانشی -و نه هیچ برهم‌کنش دیگری- با ماده‌ی معمولی دارد. اگر پی ببریم که ماده‌ی تاریک با خودش برهم‌کنش دارد، به اندازه‌ی چشمگیری به شناخت سرشت آن نزدیک می‌شویم

مونتس و تروخیلو اکنون می‌خواهند چند خوشه‌ی دیگر از شش خوشه‌ی نخستی که هابل رصد کرده را هم بررسی کنند تا بینند روششان درست می‌ماند یا نه. یک آزمایش دیگر برای این روش، رصد و بررسی خوشه‌های کهکشانیِ دیگریست که توسط گروه‌های دیگر بررسی شده‌اند، و افزودن به مجموعه‌ی داده‌هایشان و تایید روششان است.

این دانشمندان همچنین چشم به آینده و بررسی این روش به کمک تلسکوپ‌هایی مانند جیمز وب دارند که می‌توانند با دستگاه‌های حسسمندترشان، تابش محو درون‌خوشه‌ای را در کیهان دوردست هم ببینند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
NASA - ESA - Hubble Space Telescope - dark matter - galaxy cluster - Monthly Notices of the Royal Astronomical Society - Australia - Spain - Frontier Fields - Mireia Montes - University of New South Wales - intracluster light - star - collisionless - gravitational lensing - spectroscopic - Ignacio Trujillo - Instituto de Astrofísica de Canarias - James Webb Space Telescope -  Abell S1063

منبع: spacetelescope

زمین پوشیده از برف و آسمان پر از شهاب

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
ستارگان آشنای صورت فلکی شکارچی درست بالای درختان برف‌پوشیده‌ی پیرامون این کلبه‌ی دنج خودنمایی می‌کنند، ولی صورت فلکی دوپیکر (جوزا) دارد بر این چشم‌انداز زمستانی شهاب می‌باراند.
این تصویر در یکی از شب‌های سرد دسامبر، در اوشتوکی جمهوری چک گرفته شده. نوردهی بلند تصویر که جمعه‌ی گذشته، نزدیک بیشینه‌ی بارش شهابی دوپیکری گرفته شده چندین رد شهاب را در خود ثبت کرده است.
رد همه‌ی این شهاب‌ها به کانون بارش، بالای درختان، نزدیک دو ستاره‌ی درخشان صورت فلکی برجگاهی دوپیکر می‌رسد.
دنباله‌دار ویرتنن که مهمان این شب‌های آمان زمین است نیز در تصویر دیده می‌شود؛ می‌توانید گیسوی سبز زیبای آن را در کنار هفت خواهر خوشه‌ی پروین پیدا کنید.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Orion - Ustupky - Czech Republic - Gemini - meteor - Geminid meteor shower - Comet Wirtanen - planet - Earth - coma - seven sisters

منبع: apod.nasa

هاله‌های پیچیده و زیبای خورشید در آسمان سوئد

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
انقلاب زمستانی‌، نخستین روز زمستان در نیمکره‌ی شمالی و نخستین روز تابستان در نیمکره‌ی جنوبیست. به مناسبت این روز، این نمای باورنکردنی از هاله‌های یخی زیبای خورشید را تماشا کنید!
هاله‌های یخی ساده پدیده‌های نوری رایج‌تری نسبت به رنگین‌کمان هستند. برای دیدن آنها باید دستتان را سایبان چشمتان کنید و جلوی نور خیره‌کننده‌ی خورشید را بگیرید.
عکس در نیمروز سرد ۱۴ دسامبر از جایی نزدیک اوتندال سوئد گرفته شده و چند گونه هاله در آن دیده می‌شود- هاله‌ی به نسبت رایجِ ۲۲ درجه، چند کمان پاراخورشید (خورشید دروغین، sundog)، و ستون آفتاب.
این آرایه‌ی گسترده‌ی هاله‌های کمیاب به همراه چند پدیده‌ی پیشتر ناشناخته شناسایی شده‌اند. همه‌ی این هاله‌ها در اثر بازتاب و یا شکست نور خورشید (یا ماه) توسط بلورهای تخت شش‌گوش یخ در جو زمین پدید می‌آیند.
در این مورد به جز بلورهای جَوی، بلورهای برفی که از کار دستگاه‌های برف‌ساز در یک پیست اسکی در هوا پخش شده‌اند نیز در شکل‌گیری هاله‌ها نقش دارند (هاله های اسکی).


--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Solstice - planet - Earth - rainbow - ice halo - Utendal - Sweden - 22 degree halo - sundog - parhelia - sun pillar - reflect - refract - ice crystal - ski

منبع: apod.nasa

کیوان دارد حلقه‌های زیبایش را از دست می‌دهد

* اگر ۳۰۰ میلیون سال در زمان جلو برویم، ناچاریم سیاره‌ی کیوان (زحل) را بدون کمک گرفتن از حلقه‌های گسترده‌اش شناسایی کنیم، زیرا احتمال می‌رود تا آن زمان دیگر حلقه‌ای برای این سیاره نماند- و چه بسا از این هم زودتر ناپدید شوند.

این نتیجه‌ی پژوهش تازه‌ایست که بر روی پدیده‌ای به نام "باران حلقه‌ای" (یا باران حلقه) که آب را از حلقه‌ها به درون منطقه‌ی میانگان (عرض‌های میانی) سیاره می‌کشد انجام شده. این یافته به همراه یافته‌ی دیگری که اوایل امسال با بهره از داده‌های کاسینی به دست آمده و در آن، به گونه‌ی متفاوتی از باران حلقه‌ای اشاره شده بود این معنا را می‌دهند که ساختارهای خیره‌کننده‌ی حلقه‌های کیوان می‌تواند تنها در ۱۰۰ میلیون سال ناپدید شود.

جیمز اودونیو از مرکز پروازهای فضایی گادرد ناسا می‌گوید: «ما خوش‌شانسیم که می‌توانیم حلقه‌های کیوان که به نظر می‌رسد در نیمه‌ی عمر خود هستند را ببینیم. ولی اگر حلقه‌ها موقت باشند، پس شاید تماشای حلقه‌های غول‌پیکر مشتری، اورانوس، و نپتون که اکنون تنها یک تک‌حلقه‌ای نازک از آنها مانده را از دست داده باشیم!»

پژوهش تازه بر پایه‌ی رصدهای چندساعته‌ایست که سال ۲۰۱۱ در هاوایی بر روی گونه‌ی ویژه‌ای از هیدروژن که نور فروسرخ می‌گسیلد انجام شده بود. این گونه‌ی هیدروژن، "باران حلقه‌ای" را می‌سازد، پدیده‌ای که داشمندان دهه‌هاست روی آن کار می‌کنند.

اگر حجم کل باران حلقه ای که دانشمندان در این چند ساعت دیده‌اند، یک پدیده‌ی رایج در کیوان باشد، این باران مقدار هنگفتی از حلقه‌های یخی، میان ۴۲۰ تا ۲۸۰۰ کیلوگرم در هر ثانیه را از آن بیرون می‌کشد. دانشمندان با توجه به جرم کنونی حلقه‌های کیوان برآورد کردند که این حلقه‌ها تا ۳۰۰ میلیون سال دیگر ناپدید خواهند شد. هرچند که دامنه‌ی گسترده‌ در این برآورد به معنای بی‌قطعیتی (عدم قطعیتی) بزگ در تعیین عمر حلقه‌هاست.

با در نظر گرفتن پژوهشی که اوایل امسال با بهره از داده‌های کاسینی انجام شده بود، سرنوشت حلقه‌ها از این هم بدتر خواهد بود؛ کاسینی گونه‌ای باران متفاوت و از این هم انبوه‌تر را دیده بود که از حلقه‌ها بر سیاره می‌ریزد. اودونیو و همکارانش این باران را در پژوهش خود به حساب نیاوردند، ولی اگر هر دو پدیده را به هم بیفزاییم، حلقه‌ها تنها تا ۱۰۰ میلیون سال دیگر وجود خواهند داشت.
برداشت هنری از چگونگی تغییر چهره‌ی کیوان تا صد میلیون سال دیگر. درونی‌ترین حلقه‌ها زودتر ناپدید می‌شوند زیرا نخست آنها بر سیاره می‌بارند. حلقه‌های بیرونی هم با سرعتی بسیار کم در پی آنها خواهند آمد- این یک تصویر پویا (gif) به بزرگی ۶.۳ مگ است. برای کامل شدنش شکیبا باید

گزارش این پژوهش در ماره‌ی ۱۷ دسامبر نشریه‌ی ایکاروس منتشر شده‌ است.

این را هم بخوانید: * باران مواد آلی از حلقه‌های کیوان بر سرش می‌بارد 

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Saturn - rings - ring rain - planet - midlatitude - Cassini - James O'Donoghue - NASA - Goddard Space Flight Cente - Jupiter - Uranus - Neptune - Hawaii - hydrogen - infrared - Icarus

منبع: Space.com

آذین‌بندی آسمان با چراغ‌های آبی، سبز و سرخ

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۵.۵ مگ)
این تصویر رنگارنگ کیهانی که گویی در آن، آسمان را برای جشنی چراغانی کرده‌اند، در نخستین ساعت‌های روز ۱۷ دسامبر، پس از گذشتن دنباله‌دار ویرتنن از نظریک‌ترین نقطه‌ی مدارش به زمین گرفته شده. دنباله‌دار در آن هنگام تازه برای چشم نامسلح دیدارپذیر شده بود.
جو یا همان گیسوی سبز دوست‌داشتنی دنباله‌دار از نور خورشید تابشی فلورسنس پیدا کرده. این تصویر از پیوند دیجیتالی نماهایی با نوردهی‌های گوناگون به دست آمده و ویرتنن را زیر پای هفت خواهرِ خوشه‌ی ستاره‌ای پروین نشان می‌دهد.
این نوردهی‌ها همچنین پرتوی آبی‌فام خوشه را هم نشان می‌دهد. این پرتو در اثربازتاب نور ستارگان خوشه از روی غبارهایی که آنها را در بر گرفته پدید آمده (سحابی بازتابی).
در میانه‌ی چارچوب، سحابی‌های غبارآلود تاریک در لبه‌‌ی ابر مولکولی برساووش را می‌بینیم و سمت چپ تصویرهم به سحابی گسیلشی ان‌جی‌سی ۱۴۹۹ یا همان سحابی کالیفرنیا می‌رسیم. تابش سرخ‌فام این ابر کیهانی که تنها با نوردهی‌های بلند آشکار می‌شود دستاورد بازپس‌گیری الکترون‌ها توسط اتم‌های یونیده‌ی هیدروژن است.
دنباله‌دار ۴۶پی/ویرتنن در شب‌های نزدیک به ۲۳ دسامبر (دوم دیماه) با گذشتن از کنار ستاره‌ی درخشان آلفای ارابه‌ران (بزبان، سروش، عیوق) در صورت فلکی ارابه‌ران، چشم‌انداز زیبای دیگری را برای دوربین‌های دوچشمی و تلسکوپ‌های کوچک خواهد آفرید.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Comet Wirtanen - planet - Earth - Pleiades star cluster - reflect - dark nebula - Perseus molecular cloud - emission nebula - NGC 1499 - California nebula - electron - ionized - hydrogen - atom - binocular - star - Capella - constellation Auriga - Charioteer

منبع: apod.nasa

اولتیما تولی، جرمی اسرارآمیز که رازهایش به زودی فاش خواهد شد

سه سال پیش که فضاپیمای نیوهورایزنز ناسا از کنار پلوتو گذشت، دانشمندان از دیدن نخستین نماهای نزدیکِ آن شگفت‌زده شدند. پلوتو اگرچه در در منطقه‌ای بی‌اندازه سرد از سامانه‌ی خورشیدی، در فاصله‌ی ۶ میلیارد کیلومتری خورشید است، ولی به آن اندازه که بسیاری انتظار داشتند خشک و یخ‌زده نبود. پلوتو -که زمانی سیاره‌ی شماره‌ی ۹ شناخته می‌شد- جفرافیایی زنده با رشته کوه‌ها، تلماسه‌های بادزَده، زمینه‌های تیغه‌ای، و بسیاری از چیزهای دیگر داشت. نیوهورایزنز در همین دیدار کوتاه دانش سیاره‌ای را زیر و رو کرد.

اکنون دوباره خود را برای شگفت‌زده شدن آماده کنید. نیوهورایزنز تا کمتر از ۲ هفته‌ی دیگر به جرم تازه‌ای که حتی از پلوتو هم اسرارآمیزتر است می‌رسد.
این جرم "اولتیما تولی" (۲۰۱۴ ام‌یو۶۹) نام دارد که به معنای "فراسوی مرزهای دنیای شناخته شده" است. در حقیقت این سنگ کوچک آسمانی بسیار ناشناخته است. اولتیما تولی که نسبت به خورشید، تقریبا یک میلیارد کیلومتر از پلوتر دورتر است هرگز در هیچ تلسکوپی بیش از یک نقطه‌ی روشن نبوده. جای آن در کمربند دوردست کویپر است، منطقه‌ای که به نظر می‌رسد تقریبا هر چیزی در آن امکان‌پذیر است.

پژوهشگر اصلی نیوهورایزنز، آلن استرن می‌گوید: «ما واقعا نمی‌دانیم با چه روبرو خواهیم شد. آیا جو دارد، آیا حلقه‌ای گرداگردش است؟ آیا ماه هم دارد؟ تک تک این چیزها ممکن است و ما به زودی پاسخشان را خواهیم یافت.»

در نخستین روز سال ۲۰۱۹، نیوهورایزنز از فاصله‌ای یک سوم فاصله‌ای که در ژوییه‌ی ۲۰۱۵ از پلوتو داشت از کنار اولتیما تولی خواهد گذشت، و رکورد دورترین جرمی که یک کاوشگر زمینی با آن دیدار کرده را خواهد شکست. نخستین عکس‌های این رویداد در این تارنما منتشر خواهد شد: SeeUltimaThuleNow.com.

ما یک چیز را درباره‌ی اولتیما تولی فهمیده‌ایم. این که پیکره‌اش کشیده و بی‌نظم است. در سال ۲۰۱۷، اخترشناسان نور ستاره‌ای که از پشت اولتیما تولی می‌گذشت را بررسی کردند. خاموش و روشن شدن نور ستاره الگویی داشت که نشانگر دو لوب با قطرهای ۲۰ و ۱۸ کیلومتر بود. اولتیما تولی می‌تواند یک جرم کوچک دوتایی هم باشد. (اینجا خواندید: * هدف بعدی نیوهورایزنز جالب‌تر از پیش شد)
استرن می‌گوید: «اولتیما تولی ۱۰۰ برابر کوچک‌تر از پلوتو است، ولی ارزش علمی بی‌اندازه‌ای دارد. یکی از چیزهایی که درباره‌اش می‌دانیم اینست که ۴.۵ یا ۴.۶ میلیارد سال سن دارد و فاصله‌اش از خورشید ۶ میلیارد کیلومتر است. از آغاز پیدایش تاکنون در آن فاصله‌ی بسیار دور، با دمایی نزدیک به صفر مطلق مانده است، پس احتمالا بهترین نمونه‌ای برای بررسی سحابی باستانی خورشیدی است که تاکنون بررسی کرده‌ایم.»

استرن می‌گوید: «چیزی مانند آن هرگز کاوش نشده.»

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
NASA - New Horizons - Pluto - Solar System - planet - Ultima Thule - 2014 MU69 - sun - Kuiper Belt - Alan Stern - moon - New Year's Eve - New Year's Day - binary system - absolute zero

منبع: spaceweather

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه