سیاره‌ها بر بال هواپیما

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
چندیست که سیاره‌ی درخشان مشتری و سیاره‌ی کم نورتر بهرام (مریخ) را می‌توان به سادگی در آسمان سپیده‌دم مشاهده کرد.
در روز ۷ ژانویه، این دو سیاره به نزدیک‌ترین همیستانی (مقارنه) نزدیک افق خواهند رسید؛ در آن هنگام، جدایی میان این دو تنها ۱/۴ درجه در آسمان خاوری خواهد بود، هم‌ارز نصف قطر زاویه‌ای قرص کامل ماه.
این عکس در بامداد روز ۵ ژانویه از درون یک هواپیمای بلندپرواز گرفته شده و در آن سه شبچراغ آسمانی را تقریبا در یک ردیف کوچک درست کنار نوک بال هواپیما می‌بینیم؛ به ترتیب از سمت چپ: مشتری، بهرام، و ستاره‌ی آلفا ترازو که روشن‌ترین ستاره‌ی صورت فلکی ترازو است.
در چشم‌انداز زیر هواپیما نیز روشنایی‌های سیاره‌ی خودمان در اروپای مرکزی، نزدیک پراگ در جمهوری چک دیده می‌شود.

--------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Jupiter - Mars - naked-eye - planet - conjunction - angular diameter - Full Moon - Zubenelgenubi - alpha star - constellation Libra - central Europe - Prague - Czech Republic - Earth

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه