یک "چرخ ارابه" در ژرفای فضا

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
دو کهکشان با برخورد به یکدیگر، به گونه‌ای شانسی پیکره‌ای بسیار آشنا را در مقیاس کیهانی پدید آورده‌اند: کهکشان چرخ ارابه.
این چرخ ارابه بخشی از یک گروه کهکشانی در فاصله‌ی حدود ۵۰۰ میلیون سال نوری زمین است و در صورت فلکی سنگتراش دیده می‌شود. دو کهکشان کوچک‌تر دیگر این گروه هم سمت چپ چارچوب به چشم می‌خورند.
لبه‌ی کهکشان چرخ ارابه یک ساختار حلقه-مانند غول‌پیکر به قطر ۱۵۰ هزار سال نوریست و از ستارگان جوان، بزرگ، و بی‌اندازه درخشان تشکیل شده است.
هنگامی که دو کهکشان با هم برخورد می‌کنند، از درون یکدیگر می‌گذرند ولی بسیار کم پیش می‌آید برخوردی میان تک‌ستارگان آنها رخ دهد. با این حال میدان‌های گرانشی دو کهکشان در اثر برخورد به طور جدی به هم می‌ریزد.
در حقیقت نمای چرخ-مانند کهشان چرخ ارابه دستاورد آشفتگی‌های گرانشی است که در اثر گذشتن یک کهکشان کوچک‌تر از درون یک کهکشان بزرگ‌تر پدید آمده. در این رویداد، موج شوکی پدید آمد که گاز و غبارهای میان‌ستاره‌ایِ را فشرد و با گسترش خود، موجی از ستاره‌زایی به راه انداخت که از نقطه‌ی برخورد رو به بیرون جابجا شد، درست مانند موجی که از افتادن یک سنگ در یک آبگیر بر سطح آن پدید می‌آید.
در کهکشان چرخ ارابه، کهکشان بزرگ‌تر به احتمال بسیار در آغاز یک کهکشان مارپیچی بوده، چیزی مانند راه شیری خودمان، که در اثر برخورد به این روز افتاده و به یک چرخ ارابه تبدیل شده.
بر پایه‌ی بررسی‌ها و شبیه‌سازی‌ها و ردگیری هیدروژن خنثا، این کهکشان که از سمت چپ وارد کهکشان بزرگ‌تر شده بوده، از درون آن گذشته و اکنون حدود ۲۵۰ هزار سال نوری از کهکشان چرخ ارابه دور شده است که در گوشه‌ی بالا، سمت چپ تصویر دوم دیده می‌شود.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Cartwheel Galaxy - group of galaxies - constellation Sculptor - star - gravitational field - galaxy - star formation - spiral - Milky Way

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه