نخستین سلفی خودروی کنجکاوی در سال ۲۰۱۸

خودروی کنجکاوی ناسا در ۱۹۴۳مین "سول" کاوش در سیاره‌ی بهرام، این عکس را در بخش جنوبی پشته‌ی ورا روبین از خود گرفت. گفتنی‌ست هر "سول" برابر با یک روز خورشیدی روی سیاره‌ی بهرام است که حدود ۴۰ دقیقه بلندتر از یک روز زمینیست. سول ۱۹۴۳ کنجکاوی در روزشمار زمینی برابر با ۲۳ ژانویه‌ی ۲۰۱۸ بود.
این سراسرنمای موزاییکی که نگارش برهم‌کنشی ۳۶۰ درجه‌ی واقعیت مجازی آن هم منتشر شده، از پیوند ۶۱ عکس درست شده که همگی به کمک دوربین دستی کنجکاوی (ماهلی،MAHLI) گرفته شده‌اند. عکس‌هایی که خود بازو در آنها بوده حذف شده‌. تصویر گسترده‌ی پس‌زمینه هم توسط دوربین ماستکم خودرو (Mastcam) در سول ۱۹۰۳ گرفته شده بوده.
بالاترین جای خودرو، روی دوربین ماستکم، دستگاه لیزرافکن شمکم (ChemCam) را می‌بینیم که ستیغ کوه شارپ در دوردست را پشت خود پنهان کرده.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
sol - Mars - Curiosity Rover - selfie - Vera Rubin Ridge - solar day - Earth - VR - panorama - Mars Hand Lens Imager - MAHLI - Mastcam - laser - ChemCam - Mount Sharp

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه