برخاستن ماه سرخ از فراز هیمالیا

در دوردست افقِ این چشم‌انداز زیبا که روز ۳۱ ژانویه از جایی دورافتاده گرفته شده، ستیغ کوه‌های بلند تریسول در رشته کوه‌ پربرف هیمالیای هندوستان را می‌بینیم.
شباهنگ، پرنورترین ستاره‌ی آسمان در گوشه‌ی بالا سمت راست می‌درخشد. ماه هم که تازه طلوع کرده و دارد از درون سایه‌ی زمین می‌گذرد، به رنگ سرخ در آمده و یک ماه‌گرفتگیِ کاملِ پیش‌بینی شده را پدید آورده.
این رویداد که در همه‌جای سمت شبِ سیاره‌ی زمین دیده شد، نخستین ماه‌گرفتگی از دو ماه‌گرفتگی کامل سال ۲۰۱۸، و آغازگر سالی خوب برای ماه‌دوستان بود.
ولی از جهتی، این یک رویداد کمیاب بود. در آن هنگام، ماه در حدود نزدیک‌ترین نقطه‌ی مدارش به زمین بود و از همیشه بزرگ‌تر دیده می‌شد [ابرماه]. همچنین، دومین ماه کامل یک ماه (ماه ژانویه) هم بود، چیزی که به نام ماه آبی شناخته می‌شود.
ماه‌گرفتگی کامل بعدی در ۲۷ ژوییه‌ی ۲۰۱۸ رخ می‌دهد ولی در آن هنگام بر خلاف این بار، ماه تقریبا در دورترین نقطه‌ی مدارش (اپازَم یا اوج) به گام کامل خواهد رسید [بنابراین به جای ابرماه، یک "ریزماه" خواهیم داشت که کوچک‌تر از همیشه دیده خواهد شد-م].

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Trisul - India - Himalayan mountains - star - Sirius - Moon - Earth - total lunar eclipse - perigee - Full Moon - Blue Moon - apogee

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه