سایه زمین و کندوی عسل

سایه‌ی تاریک زمین نمایی مانند یک مخروط که در فضا کشیده شده دارد.
دایره‌ی بودنِ سطح مقطع این مخروط را در فاصله‌ی ماه تا زمین به سادگی می‌توان در زمان ماه‌گرفتگی تشخیص داد.
در این تصویر تله‌فوتوی همنهاده (ترکیبی) که در شب ۳۱ ژانویه از سمت شب زمین گرفته شده سایه‌ی زمین را می‌بینیم که ه سرخی می‌زند.
سه تصویر از ماه در زمان‌های درست پیش از آغاز گرفتگی، نزدیک میانه‌ی گرفتگی، و درست پس از پایان گام کامل گرفتگی به هم پیوند داده شده تا با هم گستردگی سایه‌ی زمین در مدار ماه را نشان دهند. این گام ۷۶ دقیقه به درازا کشید.
بالا سمت راست ماه، ام۴۴ را می بینیم که در زمان گرفتگی کامل بهتر دیده می‌شده. این خوشه‌ی باز که خوشه‌ی کندو نیز نامیده می‌شود، با فاصله‌ی ۶۰۰ سال نوری، یکی از نزدیک‌ترین خوشه‌های بزرگ ستاره‌ای به زمین است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Earth - umbral - Moon - lunar eclipse - total phase - star cluster - M44 - Praesepe - Beehive Cluster

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه