پاپیون سرخ و سفید ماه در آسمان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در روز ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن)، آسمان در سرتاسر سمت شب زمین، صحنه‌ی نمایش آرام یک ماه‌گرفتگی بود، نخستین مورد از سه ماه‌گرفتگی کامل پیاپی.
در این تصویر که از پیوند یک رشته نوردهی درست شده و سه ساعت را پوشانده است، نمایش زیبای ماه در آن شب را از جایی در استان هبئی در شمال چین می‌بینیم. همه‌ی این نوردهی‌ها از پشت یک دوربین که روی یک سه‌پایه گذاشته شده شده بود گرفته شده‌اند.
در آغاز نوردهی، ماه کامل را می‌بینیم که به آرامی در آسمان شب جابجا می‌شود. دو نقطه‌ی درخشان در سر و ته این ردِ پاپیون-مانند قرص کامل ماه هستند. با آغاز گرفتگی، رد ماه کم کم باریک‌تر شده و به سرخی می‌گراید، و با رسیدن به گام کامل، پس از یک ساعت و ۱۶ دقیقه دوباره آغاز به پهن‌تر و سفیدتر شدن می‌کند.
در پس‌زمینه‌ی دوردست آسمان هم رد رنگین و هم‌مرکز ستارگان در بالا و پایین استوای آسمانی به چشم می‌خورد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
lunar eclipse - planet - Earth - Moon - time-lapse - Hebei Province - Northern China - tripod - Full Moon - bow tie - total eclipse - trail - equator

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه